بیانیه شورای بازنشستگان ایران به مناسبت ۸ مارس


• شورای بازنشستگان ایران به مناسبت ۸ مارس (روز جهانی زن) بیانیه ای منتشر کرد. در این بیانیه تاکید شده است: با طرح مطالباتمان روز جهانی زن را گرامی می داریم! این بیانیه مطالبات زنان را در یازده ماده اعلام کرده است ...
برگرفته از سایت اخبار روز
دوشنبه  ۱٣ اسفند ۱٣۹۷ -  ۴ مارس ۲۰۱۹


شورای بازنشستگان ایران به مناسبت ٨ مارس (روز جهانی زن) بیانیه ای منتشر کرد. در این بیانیه تاکید شده است: با طرح مطالباتمان روز جهانی زن را گرامی می داریم!


موقعیت فرودست زنان و مصائب ناشی از آن در همه زمینه های اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و جنسیتی تاریخی هزاران ساله به قدمت همه جوامع طبقاتی دارد.
زنان در زیر لوای ساختارهای تاریخی مردسالار و نیز مناسبات سرمایه داری، علیرغم همه تلاش ها و مبارزات پرشکوه و کسب دستاوردهای بی بازگشت بشر در زمینه تساوی حقوقشان، اما هنوز نتوانسته اند به برابری واقعی در زندگی اجتماعی دست یابند. برای ایجاد چنین جامعه برابری، مردان بسیاری همراه و دوشادوش زنان در این مبارزات بی وقفه، مشارکت و تلاش میکنند.
موانع اقتصادی، سیاسی، قانونی و سنن و آیینهای اجتماعی جان سخت، آشکار و نهان بر موجودیت زنان چنگ انداخته و موقعیت فرودست نیمی از جامعه را در ساختار طبقاتی مبتنی بر روابط کالائی و مالکیتی تداوم می بخشند. این وضعیت، زنان را در پیشاپیش صف مبارزات اجتماعی برای تغییر وضعیت موجود قرارداده است.

ما با آگاهی و شناخت کامل از این موانع، "مطالبات حداقلیمان" را به شرح زیر بیان می کنیم:
۱- زنان مالک تن و بدن خود هستند، حق انتخاب نوع و سبک زندگی، اولین حق طبیعی هر انسانی است.
حق ازدواج کردن و یا نکردن، مادر شدن و یا نشدن باید برای زنان به رسمیت شناخته شود.

۲-کالایی شدن بدن زنان و سوء استفاده از کار ارزان زنان در مناسبات سرمایه داری، فقط در جهت منافع ساختار سودمحور و تحقیر و استثمار زنان است.
لذا پرداخت دستمزد برابر و لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز جنسیتی در محیط کار از خواسته های زنان است.

٣- تمام موانع قانونی در حق انتخاب رشته و شغل برداشته شود و تمام تبعیضهای جنسیتی در دانشگاه ها و مکان عمومی (سالنهای موسیقی و تئاتر و ورزشگاه ها و...) حذف گردد.

۴- لغو حجاب اجباری برای زنان یک خواسته اساسی است.

۵- "کار خانگی" از خردسالی تا کهنسالی بر گرده زنان است.این خشونت متداوم و پایان ناپذیر و بهره کشی پنهان، از دوش زنان برداشته شود.

۶- تمامی قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در طلاق و حضانت فرزندان و خروج از کشور و "کودک همسری " و... باید لغو گردد و زنان هم حق ثبت شناسنامه برای کودکانشان را داشته باشند.

۷- انسانهای متمدن امروزی اعم از زنان و مردان برای دستیابی به خواسته های زنان (که خود معیاری برای سنجش یک جامعه پیشرفته و مدرن است)، و رهائی از این تبعیض ضدانسانی، تلاش و مبارزات مستمری دارند. هرگونه نگاه و برخورد امنیتی و قضائی به این مبارزات حق طلبانه، محکوم است.

٨- از آنجائیکه برای رسیدن به مطالبات مشترک نیاز به تشکل داریم، حق داشتن تشکلهای مستقل را برای خود حقی طبیعی و پایه ای میبینیم.

۹- در ساختار سرمایه داری فقر بیش از پیش "زنانه" شده و موج بیکاری و مهاجرت و جنگ و غارت، انبوهی از زنان سرپرست خانوار به وجود آورده که توان اداره خود و فرزندانشان را ندارند. خطر تن فروشی و عضو فروشی و اعتیاد و کارتن خوابی یک تهدید جدی برای این بخش از زنان است لذا حمایتهای گسترده به لحاظ تهیه مسکن و شغل مناسب و درمان و آموزش رایگان، ضرورتی عاجل است.

۱۰- جامعه ایران با بحران سالمندی و مشکلات توام با آن مواجه است. زنان از یک سو خود مواجه با سالمندی اند و از سوی دیگر نگهداری از سالمندان خانواده به آنان واگذار میشود. ایجاد مراکز مناسب و پرنشاط سالمندان و توجه ویژه به سلامت و درمان زنان سالمند یکی ازمطالبات واقعی هر جامعه ای است.

۱۱- هشت مارس روز جهانی زن است. به رسمیت شناختن این روز در تقویم از خواسته های مسلم زنان می باشد.

شورای بازنشستگان ایران
اسفند ۱٣۹۷
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید