کمیته پیگیری ایجاد تشکلات کارگری: کارگران و معلمان زندانی را آزاد کنید!

   برگرفته از سایت اخبار روز
پنج‌شنبه  ۲ اسفند ۱٣۹۷ -  ۲۱ فوريه ۲۰۱۹

کارگران و مردم آزاده!

در شرایطی که فقر و گرانی دامن گسترده است و اعتراضات در جای جای کشور فریاد دادخواهی را بلند کرده است، خبرهایی که می رسد، حاکی از آن است که پرونده سازی علیه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و دیگر فعالان صنفی و مدنی و تشدید فشار علیه آنان برای گرفتن اقرار ادامه دارد.
گرفتن اعتراف زیر شکنجه، غیر قانونی و فاقد هر گونه ارزش قضایی و حقوقی است.
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را برای اعترافات بی اساس زیر فشار برده اند که به خیال خود مستند دیگری بسازند تا بلکه بتوانند در عزم راسخ کارگران در راه مطالبات حقه ی شان خللی ایجاد کنند. که نمایندگان واقعی کارگران را نزد همکاران شان بی اعتبار کنند، تا اتحادشان را بشکنند و در یک جمله تا به جنبش عظیم کارگران ضربه بزنند.
ما این تلاش های مذبوحانه را محکوم می کنیم و خواهان پایان دادن به سناریوی سیاه پرونده سازی علیه فعالان صنفی هستیم و بر عزم خود استواریم که اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و پروین محمدی و بهنام ابراهیم زاده و جعفر عظیم زاده و علی نجاتی ودیگر زندانیان صنفی اعم از کارگزان، معلمان، دانشجویان، زنان و همه ی فعالان مدنی باید هر چه زودتر و بدون قید و شرط از بند رها شوند.

کمیته ی پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
دوم اسفند ۱۳۹۷
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید