اعتراض به تداوم سرکوب و تحمیل گرسنگی به کارگران نیشکر هفت تپه


• اتحادیه ی آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه ای تداوم سرکوب و تحمیل فقر و گرسنگی مطلق به کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را محکوم کرده و خواهان رسیدگی فوری و بی چون و چرا به خواست های آنان شده است ...
برگرفته از سایت اخبار روز
يکشنبه  ۱۲ فروردين ۱٣۹۷ -  ۱ آوريل ۲۰۱٨

علیرغم اینکه از تابستان سال گذشته شرکت نیشکر هفت تپه بطور مداوم و هر روزه ای صحنه رو در روئی هزاران کارگران این مجتمع بزرگ کشت و صنعت با کارفرما و عوامل امنیتی و انتظامی بوده است و این رو در روئی ها و کشمکشها تا آخرین ساعات پایان سال ۹۶ ادامه داشت با این حال کارفرما و مسئولین شهر شوش نه تنها به هیچیک از وعده های خود برای پایان دادن به مصائب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه عمل نکردند بلکه در اولین روزهای سال نو بی آنکه فکری به حال پرداخت دستمزدهای معوقه آنان بکنند دست به تهیه طرح اخراج صدها کارگر و حراج زمینهای شرکت زدند و همین امر باعث شد تا هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه از روز سه شنبه گذشته و در حالی که فقط ۷ روز از آغاز سال نو گذشته بود دست به اعتصاب و اعتراض بزنند و تعدادی از آنان پس از یکسال رنج و محنت به جای اینکه با دستی پر در کنار خانواده هایشان ایام سال نو را سپری کنند با سرکوب وحشیانه نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه و عزیزترین روزهای سال را در بازداشت بگذرانند.

بر اساس آخرین خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، روند سرکوب و ارعاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که از اولین روزهای سال نو با اعلام تعطیلی کذائی شرکت و تیراندازی عوامل کارفرما به کارگران در روز چهارشنبه هشتم فروردین ماه آغاز شده بود روز پنج شنبه با دستگیری و ضرب و شتم کارگران وارد مرحله سرکوبگرانه تری شد و صبح امروز نیز تعداد دیگری از آنان علیرغم وعده ای که فرمانداری برای رسیدگی به خواستهایشان با حضور در محل شرکت داده بود به دادستانی شهر شوش احضار و سعید منصوری و جاسم حمدانی بعلاوه ۵ کارگر دیگر که هنوز اسامی شان بدست ما نرسیده است در محل شرکت و منازلشان بازداشت شدند.

اسامی کارگرانی که روز پنج شنبه دستگیر و همچنان در بازداشت هستند عبارتند از: ۱- حسن نعامی ۲- حمید کثیر ٣- کریم دبات ۴- مجید چعب ۵- احمد چنانی ۶- کریم زبید
همچنین اسامی تعدادی از حدود بیست کارگری که به دادستانی شهر شوش احضار شده اند به شرح زیر است: ۱- سید حسن فاضلی ۲- فواد الکثیر ٣- ساجد الکثیر۴- حسن الکثیر ۵- محمد خنیفر ۶- سعید منصوری ۷- مهدی ثاعمی ٨- چاسب حمدانی

علاوه بر اینها در طول سال گذشته بیش از یکصد نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه احضار و مورد دستگیری واقع شده اند و یکی از کارگران بخش کشاورزی در اعتراض به عدم پرداخت مزد با انداختن خود به کانال آبیاری مزرعه نیشکر خودکشی کرد.

احضار، دستگیری و ضرب و شتم کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از اواسط تابستان گذشته و از اولین روزهای سال نو در حالی بطور بی وقفه ای ادامه دارد که هم اکنون هزاران کارگر این مجتمع بزرگ کشت و صنعت بخشی از حقوق دی ماه و حقوق ماههای بهمن و اسفند سال گذشته و عیدی و پاداش خود را دریافت نکرده اند و کارفرما با همدستی مسئولین شهر شوش با توسل به وعده های دروغین و تکیه به نیروی سرکوب حکومتی تلاش دارد هزاران کارگر این مجتمع بزرگ کشت و صنعت را همچون بردگان اعصار گذشته به کار با شکم گرسنه وادار نماید.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با جلب توجه افکار عمومی و سازمانها و نهادهای بین المللی کارگری نسبت به سرکوب و تحمیل بردگی قرون وسطائی سیستماتیک به هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه و با تاکید به رسیدگی فوری و بی چون و چرا به خواستهای آنان و خلع ید از مالکیت مشتی دزد و غارتگر بر شرکت نیشکر هفت تپه، نسبت به تداوم سرکوب و تحمیل فقر و گرسنگی به هزاران کارگر این شرکت هشدار میدهد و دولت روحانی و مسئولین استان خوزستان را مسبب اصلی تمامی مصائبی میداند که به آنان و خانواده هایشان تحمیل شده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – یازدهم فروردین ماه ۱٣۹۷
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید