گزارش تظاهرات ایرانیان دموکرات و آزادیخواه ساکن بلژیک در همبستگی با مردم معترض در ایران

ایرانیان دموکرات و آزادیخواه ساکن بلژیک

برگرفته از سایت عصرنو

يکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ - ۰۷ ژانويه ۲۰۱۸
در پی حرکات اعتراضی در ایران و گسترش آن در سطح صد شهر کشورمان موجبی شد تا باری دیگر بخشی از ایرانیان ساکن خارج از کشور به تدارک اکسیونهای همبستگی با مردم معترض کشورمان برآیند. ده ها آکسیون اعتراضی در سطح اروپا و امریکا برگزار شد تا زنان، مردان، جوانان، دانشجویان و تمام اقشار زحمتکش و کارگر معترض کشورمان بدانند که تنها نیستند و ایرانیان در خارج از کشور از خواسته های دمکراتیک و مسالمت آمیز آنان حمایت همه جانبه می کنند. در این چارچوب، جمعی از ایرانیان دمکرات و آزادیخواه ساکن بلژیک که غالبا جمهوریخواه، دمکرات و چپ هستند در توافق با هم تظاهراتی را در بروکسل در تاریخ شنبه شش ژانویه(16 دی ماه) ساعت 11 صبح جلوی سفارت جمهوری اسلامی سازماندهی کردند. در اعلامیه فراخوان به تظاهرات نوشته شده بود:" در این شرایط حساس و خطیر، مردم معترض کشورمان به حمایت و پیشتبانی ما در خارج از کشور نیاز دارند. بیاییم همه دست به دست هم دهیم و برای همبستگی با مردم کشورمان و حمایت از خواست‌های دموکراتیک آنان متحدانه گرد هم آییم."

اصلی ترین دغدغه سازماندهندگان تظاهرات، حمایت متحد از خواسته های مردم در ایران و حفظ همبستگی با مبارزات حق خواهانه، عدالتخواهانه و دمکراتیک مردم معترض بود. در ضمن برای ما اهمیت داشت که صدای متحد و مشترکی را در تظاهرات به نمایش بگذاریم و هر طیفی با هر فکر و نظری با پرچم ها، آرم ها، اعلامیه ها و پلاکارد های خود به تظاهرات بیایند و همه در کنار هم به تنوعات موجود در میان تظاهرات کنندگان احترام بگذارند.
شعارها، متون نوشتاری خوانده شده و قطعنامه فارسی و فرانسه تظاهرات با روحیه متحدانه ای تهیه و خوانده شد. در این حرکت اعتراضی که جلوی سفرت جمهوری اسلامی برگزار گردید نزدیک به 150 نفر شرکت داشتند.

برنامه با یک دقیقه سکوت به یاد حانباخته گان اعتراضات شهرهای کشورمان شروع شد. سپس با سرود ای ایران ادامه یافت. فضا و روحیهء همبستگی با مبارزات مردم، در میان جمعیت شرکت کننده بسیار بالا و چشمگیر بود. شعارهای زندانی سیاسی آزاد باید گردد، نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم، ننگ بر دیکتاتور، اتحاد، مبارزه، پیروزی، دیکتاتور حیا کن کشورمو رها کن، آزادی آزادی آزادی، ننگ بر اصل ولایت فقیه، نیروی ضد شورش خجالت خجالت، خامنه اي حيا كن. مملكت را رها كن، ننگ بر جمهوری اسلامی و ... و شعارهایی نیز به زبان فرانسه در دفاع از مبارزات داخل کشور در طول تظاهرات سر داده شد. سرود و آهنگ یار دبستانی، همراه شو عزیز با صدای شحریان پخش شد و ایرانیان با هم این سرودهای مردمی را مشترکا خواندند.*در ادامه مراسم مطلب زیر توسط خانم شرین خوانده شد تا فضای رنگین کمانی شرکت کنندگان در تظاهرات هر چه بیشتر عیان شود. متن نوشته را در زیر می گذاریم:"

" در اينجا گرد آمده ایم تا خیزش و کوشش شکوهمند مردم ایران برای اعتراض به بی عدالتی، نابرابری و ستم، برای آزادی و هوای تازه، برای حقوق انسانی و شهروندی را ارج بگذاریم.

گرد آمده ایم تا مبارزه آنان علیه دروغ و فریب، علیه جعل و تزویر و علیه تبهکاری و فساد را پژواکی نیرومند بخشیم.

گرد آمده ایم تا فریاد سبز انسان ایرانی برای آزادی و آزادگی و زندگی سرفرازانه و بدور از تحقیر و توهین و تبعیض و بی عدالتی را بازتابی جهانی دهیم.

گرد آمده ایم تا نگاه آرمین صادقی نوجوان سیزده ساله کشورمان را به همراه 22 جان جوان فرو فسرده بر سنگفرش خیابان را در چشم جهانیان آینه و حنجره ای باشیم و نگذاریم تا جمهوری اسلامی، دستان خون آلودشان را از دیده ها پنهان سازد.

آمده ایم تا در برابر آن همه قهرمانی دختران و پسران و زنان و مردان، کارگران و زحمتکشان کشورمان که در برابر خشم و کین و جهل و جنون سر فرود نیاوردند، سر تعظیم فرود آوریم و پیمان به بندیم همواره، همبسته و متحد، یار و یاور مبارزات مردم کشورمان در راه آزادی، دموکراسی و عدالت باشیم.

در اینجا گرد آمده ایم تا اعتراض و انزجار عمیق خود را نسبت به سرکوبگران و قاتلینی که پیکرهای فرزندان ایران زمین را آماج گلوله، دشنه، شلاق و چماق قرار داده اند اعلام داریم و به جهانیان بگوئیم آنچه می بینید واقعی است. روی بر متابید! سکوت نکنید!

گرد آمده ایم تا با فریادی رسا، خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و همه دستگیر شدگان رویدادهای اخیر باشیم و خواست لغو همه محدودیت ها و فشارها در زمينه های رسانه ای و ارتباطات مجازی را اعلام داریم و بر حق مردم برای تجمع و ابراز نظر آزاد تاکید کنیم.

در ده روز گذشته، در بیش از صد شهر کشورمان ایران، ما با صحنه بروز جلوه های غرور آفرینی از رشد و بلوغ فرهنگی و قوام یافتگی فرهنگ سیاسی و همبستگی دموکراتیک مواجه بودیم. بویژه حضور گسترده زنان، مردان، نوجوانان، جوانان و سالمندان در همه میدان ها برای ایجاد تغییر و دگرگونی و برای برابری، عدالت، آزادی و حقوق انسانی در جهان شگفتی آفرید. ما ایرانیان در خارج از کشور به این چهره و سیما به خود می بالیم و به سهم خویش می کوشیم پایورز این مارش و تلاش بزرگ باشیم.

همدلی و همبستگی ایجاد شده در میان ایرانیان دستاورد ارجمندی است که باید با تمام توان پاسداری اش کرد. من اگر ما نشوم تنهایم. تو اگر ما نشوی خویشتنی. در گریز از فرهنگ تک صدایی و تک رنگی، در هم آمیزی رنگ هاست که زیبایی رنگین کمان را می آفریند و هم نوایی سازهای همساز است که سمفونی دلنواز پدید می آورد. می کوشیم چند گانگی سخن را در یگانگی گام ها، تجلی بخشیم و فریاد هموطنانمان در داخل کشور را طنینی نیرومند تر دهیم که: "ما همه با هم هستیم!"*مجری برنامه از پشت میکروفون شعارهایی بزبان فارسی و فرانسه سر داد و شرکت کنندگان با صدای رسا و محکم با مجری برنامه همراهی کردند. نوشته ف. تابان تحت عنوان "تفنگت را زمین بگذار! " سردبیر سایت اخبار روز توسط آقای جلیل خوانده شد. سپس در ادامه قطعه شعری از دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی"عاشقان شرزه" توسط یکی از سازماندهندگان آکسیون اعتراضی خوانده شد.

"آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند
رفتند و شهر خفته ندانست کیستند
فریادشان تموج شط حیات بود
چون آذرخش در سخن خویش زیستند
مرغان پر گشوده ی طوفان که روز مرگ
دریا و موج و صخره بر ایشان گریستند
می گفتی ای عزیز! سترون شده ست خاک
اینک ببین برابر چشم تو چیستند
هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز
باز آخرین شقایق این باغ نیستند".بعد از شعرخوانی از آقای هاملت هنرمند ایرانی مقیم بلژیک دعوت شد که برنامه هنری خود را اجرا کند. ایشان دو قطعه آهنگ با گیتار برای حاضرین در تظاهرات نواختند که با تشویق ایرانیان مواجه شد.

سپس در ادامه یکی از مسئولین تظاهرات برای سخنرانی کوتاه به پشت میکروفون رفت و در سخنان خود از ضرورت اتحاد و همبستگی ایرانیان مقیم خارج از کشور در دفاع از مبارزات مردم در داخل کشور صحبت کرد و متذکر شد با وجود تنوعات موجود در این تظاهرات ضرورت دارد که در حمایت از مطالبات مردم ایران صدای متحد و مشترکی را به نمایش بگذاریم. و به هیچوجهی نباید تفرقه ای میان ما در دفاع از مردم معترض بوجود آید. حتما می بایست به تنوع موجود در میان تظاهرات کنندگان احترام گذاشت و شعارهای عمومی و مشترک داده شود. مردم معترض در ایران باید ببینند و بشنوند که ما متحد هستیم و از مطالبات آنان حمایت می کنیم ما باید پشت جبهه مردم کشورمان باشیم.

اکثریت جمعیت حاضر، مواضع سخنران را تشویق کردند. اما متاسفانه عده ای در حدود 20 نفر دو بار تلاش کردند با سر دادن شعارهای خارج از تربیون، شعارهای تظاهرات را عوض کنند. اکثریت شرکت کنندگان از شعارهای آنان حمایت نکردند و خواستار تفرقه و دادن شعارهای انحرافی در صفوف تظاهرات کنندگان نشدند و سپس با توضیح و سعه صدر مسئولین آکسیون و دیگر حاضرین در آکسیون مواجه شدند. مسئولین تظاهرات به آنها تذکر دادند که در این تظاهرات فقط شعارهای عمومی داده خواهد شد و به این مورد مهم مناسب است این بخش از شرکت کنندگان نیز توجه نشان دهند و موجب تفرقه و درگیری نشوند و برای همه روشن است که با ایجاد درگیری در واقع سفارت جمهوری اسلامی خشنود خواهد شد.
بعد از این صحبت ها با دادن شعارهای قبلی برنامه آکسیون به بخش پایانی خود نزدیک شد و سازماندهندگان تظاهرات قطعنامه خود را در میان جمعیت پخش کردند و بدین ترتیب آکسیون اعتراضی در جلوی سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل به پایان رسید. اکثر ایرانیان شرکت کننده در تظاهرات از برنامه سازماندهی شده راضی بودند و خواستار همبستگی بیشتر طیف های بیشتری از ایرانیان در آکسیون های بعدی شدند. برای آنها اتحاد و همبستگی بیش از هر موضوعی دارای اهمیت بود.قطعنامه تظاهرات در برابر سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل:

مردم معترض ایران به بازتاب جهانی صدایشان نیاز دارند!

شمار شهرهای ایران که از هفت دی 1396 بدین سو صحنه اعتراض مردم علیه کل حکومت جمهوری اسلامی شده اند به نزدیک صد رسیده است. آهنگ گسترش این اعتراضات و ادامه آنها حتی پس از ادعاهای فرمانده سپاه پاسداران مبنی بر به گفته او پایان فتنه، نشانگر آن است که حرکات اعتراضی ریشه در بحران عمیق همه جانبه ای دارند که گریبانگیر جامعه، اقتصاد و سیاست در جمهوری اسلامی است. اعتراضات مردم که از تظاهرات علیه باز هم گرانتر شدن شماری از مایحتاج اولیه آغاز شد، به سرعت فساد حکومت و سپس اساس آن را هدف گرفت.

پاسخ کمابیش همه جناح های حکومت به این اعتراضات، پاسخ همیشگی حکومتی است که نزدیک به چهل سال سلطه خود را مدیون سرنیزه است: سرکوب. سخنگویان همه جناح های حکومت، اقداماتی برای مقابله با گاز اشک آور و ایجاد مانع بر سر راه خودروهای نیروهای سرکوبگر از سوی برخی معترضان را تحت عنوان آسیب زدن به اموال عمومی بهانه قرار داده اند تا به گلوله بستن شرکت کنندگان در تظاهرات را توجیه کنند. همچنین علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همصدا با رئیس جمهور حسن روحانی و محمدعلی جعفری فرمانده سپاه به دروغ مدعی دخالت دولتهای خارجی در برانگیختن اعتراضات شده اند. این ادعای پوچ نیز تنها برای توجیه توسل حکومت به خشونت و خونریزی در مقابله با مردم معترض ساخته و پرداخته شده است.

اکنون تنها در تهران بیش از 400 نفر از معترضان در زندان به سر می برند. شمار بازداشت شدگان در سراسر ایران بیش از هزار نفر برآورد می شود. با توجه به سابقه نزدیک به چهار دهه جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب و زندان آن، از جمله رویدادهای هشت سال پیش در بازداشتگاه های مخوفی مانند کهریزک که صحنه قتل معترضان به برگماری مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهور بود، نگرانی جدی در مورد سلامت و جان زندانیان وجود دارد.

جمهوری اسلامی برای جلوگیری از بازتاب اعتراضات و سرکوب خشن آن، دسترسی به کانال های خبررسانی و به ویژه شبکه های اجتماعی و رسانه های اینترنتی را در ایران به شدت مختل کرده است.

در این شرایط، مردم معترض ایران به بازتاب جهانی صدایشان نیاز دارند. ما در اینجا گرد آمده ایم تا بدین نیاز مبرم پاسخ گوییم. افکار عمومی جهان باید از آنچه در ایران می گذرد آگاه شوند و بدانند در ایران، مردمی علیه ستم، بی عدالتی، دیکتاتوری و نبود آزادی به پا خواسته اند. دولتهایی که با جمهوری اسلامی رابطه دارند و به ویژه دولتهای اروپایی باید مجبور به پافشاری بر رعایت حقوق بشر در ایران شوند تا حکومت ایران نتواند آسوده از عواقب بین المللی، به سرکوب ادامه دهد. بدین منظور لازم است که مدافعان حقوق بشر و نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و سازمانهای غیردولتی در سراسر جهان به اعمال فشار بر دولتها به منظور پشتیبانی از خواستهای برحق مردم ایران فرا خوانده شوند. اعتراض، حق مردم ایران است. معترضین چیزی نمی خواهند جز حقوق انسانی خود، حق برخورداری از آنچه هر انسان برای گذران زندگی بدان نیازمند است، حق انتقاد و اعتراض به حاکمان، حق گردهمایی، حق انتخاب نظام سیاسی، حق جدایی دین از حکومت و انتخاب حاکمان.
همچنین معترضین حق دارند در برابر سوالاتی که در ارتباط با شرایط زندگی روزمره شان مانند هزینه های زندگی، به ویژه قیمت کالاها و مایحتاج و نیز در زمینه فقر و فساد شایع در بین نهادها و رهبران جمهوری اسلامی مطرح می شود و یا به جاه طلبی های نامعقول در عرصه سیاست خارجی منطقه ای و بین المللی مربوط می شود حساسیت به خرج دهند.

برای آنکه این حرکت نیز مانند حرکات اعتراضی در چهار دهه گذشته از سوی حکومت در خون خفه نشود، ما گرد آمده ایم تا بر خواستهای زیر تأکید کنیم:

1- همه دستگیرشدگان در جریان اعتراضات آغاز شده در هفتم دی 1396 تا امروز به همراه همه زندانیان سیاسی- عقیدتی باید فورا آزاد شوند.

2- همه شهروندان ایران باید در عمل از حقوق مصرحه در منشور جهانی حقوق بشر و پیمان نامه های بین المللی مربوطه که حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز و آرام را تضمین می کند و رسما از سوی ایران نیز امضا شده است، برخوردار باشند. مطابق این حق که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به رسمیت شناخته شده است، دولت ایران قاعدتا باید اعلام کند که تظاهرات مسالمت آمیز معترضین مجاز است و دولت امنیت آنها را تامین و تضمین می کند.

3- ایجاد اختلال در اینترنت و شبکه های اجتماعی از سوی همه نهادهای جمهوری اسلامی باید فورا خاتمه یابد. لغو سانسور و آزادی شهروندان ایران در کسب خبر و اطلاع رسانی باید تضمین شود.

4- بنا به دلایل فوق همه مدافعان حقوق بشر، نهادهای مدنی، احزاب سیاسی، کنفدراسیون های سندیکاهای کارگری و سازمان های غیردولتی در سراسر جهان از دولت های خود بخواهند که از خواسته های مشروع مردم ایران حمایت کنند.

ایرانیان دموکرات و آزادیخواه ساکن بلژیک
16 دی 1396 برابر با 6 ژانویه 2018

* در ضمن مراسم تظاهرات همزمان بطور مستقیم در فیسبوک توسط تیم مجازی سازماندهندگان تظاهرات (کیان و سیامک) پخش شد. عکس های تظاهرات توسط دوست عزیزمان فریبرز تهیه شده است. علاوه بر موارد فوق فیلمبرداری تظاهرات توسط احمد نجاتی انجام شد که مونتاژ آنرا در یوتوب در لینک زیر می توانید ببنید.

https://www.youtube.com/

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید