والتر سانچز، دبیر کل اینداستریال در نامه‌ای به تاریخ ۱۵ نوامبر/۲۴ آبان نسبت به وضعیت فعالان کارگری زندانی در ایران ابراز نگرانی کرده است. در نامه دبیر کل اینداستریال اشاره شده است که تنها ۳۰ درصد قلب محمود صالحی کار می‌کند و در صورت تداوم زندان جان او در معرض خطر جدی قرار خواهد داشت. او با غیرانسانی خواندن رفتار حکومت با رضا شهابی و محمود صالحی، خواهان آزادی فوری آن‌ها شده‌است.
پنج سندیکای کارگری فرانسه، ث.ژ.ت (CGT)، ث.اف.د.ت (CFDT)، اف.اس.یو(FSU)، اونسا (UNSA) و سولیدر (Solidaires) نیز در نامه‌ای به تاریخ ۱۴ نوامبر/۲۳ آبان خطاب به علی خامنه‌ای، دستگیری مجدد محمود صالحی و محرومیت او از امکانات پزشکی مورد نیاز از جمله دیالیز هفتگی را محکوم کرده‌اند. نویسندگان نامه با اشاره به این که محمود صالحی پس از دستگیری در زندان به حمله قلبی دچار شده، نوشته‌اند که با توجه به وضعیت وخیم سلامتی او، لازم است صالحی به فوریت به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل و مداوا شود.
دبیر کل اینداستریال و نیز پنج سندیکای کارگری فرانسه از دولت ایران که عضو سازمان بین‌المللی کار است خواسته‌اند به دستگیری و سرکوب فعالان کارگری پایان دهد و حق کارگران ایران برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری را به رسمیت بشناسد.
محمود صالحی، فعال کارگری روز ۶ آبان در حالی که از بیمارستان عازم خانه بود، توسط چهار مامور لباس شخصی دستگیر شد و به زندان انتقال یافت. او در زندان به حمله قلبی دچار و به بیمارستان منتقل شد. اما با وجود وعده دادستانی برای آزادی صالحی به قید وثیقه، مسوولان زندان مانع آزادی او شدند و صالحی به زندان بازگردانده شد.
رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد نیز در مرداد ماه مجددا دستگیر و به گذراندن سه سال حبس محکوم شد. او اعتصاب غذای  ۵۰ روزه خود را با وعده مقامات امنیتی مبنی بر رسیدگی به خواست‌هایش شکست اما درحالی که بیمار است، همچنان در زندان به سر می‌برد.