گزارش تصویری حامیان مادران پارک لاله ایران - دورتموند از مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر در دورتموند

برگرفته از سایت حامیان مادران پارک لاله ایران- دورتموند
 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶


گزارش تصویری حامیان مادران پارک لاله ایران - دورتموند از مراسم بزرگداشت 
روز جهانی کارگر در دورتموند 


"بر گرفته از بیانیه مادران پارک لاله ایران به مناسبت روز جهانی کارگر"

پس از سی و هشت سال سرکوب مداوم ساختار قدرت، کمتر کسی است که نداند:

-           چرا از همان ابتدا فعالان سیاسی را حذف کردند و گرد ناامیدی را در دل دیگر فعالان پاشیدند
          - چرا از هر تشکل مستقلی بیم دارند.
-           چرا اجازه‌ی تشکل‌های صنفی مستقل را نمی دهند.
-           چرا تلاش می‌کنند جریان‌های مستقل را به انحراف بکشانند.
-           چرا تمام رسانه‌های مستقل را تعطیل کرده یا فیلتر می‌کنند.
-           چرا فعالان دگراندیش را به زندان می‌اندازند یا از کار بیکار کرده و دائم تهدید می‌کنند.


همه می‌دانیم که:
     -  جنبش زنان برای رفع تبعیض و بی عدالتی و برقراری آزادی و عدالت و برابری مبارزه می‌کند.
-      جنبش دانشجویی و نویسندگان و شاعران و سایر نیروهای روشنفکر برای آزادی اندیشه و بیان و برقراری عدالت مبارزه می‌کنند.

-      جنبش دادخواهی برای رفع بیدادگری و برقراری عدالت مبارزه می‌کند و در این مسیر به دنبال کشف حقیقت است و می‌خواهد به مصونیت از مجازات عاملان جنایت پایان دهد تا بتوان راه تکرار بر جنایت را بست.
-      جنبش کارگری و معلمان و مزدبگیران و زحمتکشان برای رفع فقر و تبعیض و فساد و برقراری آزادی و برابری و عدالت اجتماعی مبارزه می‌کنند.

ما مادران پارک لاله که خود را صدایی از جنبش دادخواهی در ایران می‌دانیم، اعتقاد عمیق داریم که همه‌ی ما در یک راستا حرکت می‌کنیم و اگر به توان خودمان ایمان بیاوریم و وارد بازی بالایی‌ها نشویم، می‌توانیم تشکل های مستقل خود را ایجاد و در جهت پیوند جنبش‌ها حرکت کنیم. در این صورت است که می‌توانیم به قدرتی تاثیرگذار و جنبش فراگیر اجتماعی بدل شویم و در سرنوشت کشورمان برای ساختن دنیایی انسانی سهیم باشیم.

مادران پارک لاله ایران

دهم اردیبهشت 1396


     


   
  
  


Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید