گرامیداشت یاد کارگران جانباخته معدن زمستان یورت آزاد شهردر سنندجبرگرفته از سایت اخبار روز
پنج‌شنبه  ۲۱ ارديبهشت ۱٣۹۶ -  ۱۱ می ۲۰۱۷

دیروز ۲۰ اردیبهشت تعدادی از فعالین کارگری به همراه خانواده هایشان درنزدیکی پارک کودک مراسمی در گرامیداشت یاد کارگران جانباخته معدن زمستان یورت آزاد شهر برگزار کردند. مراسم بایک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان شروع شد
سپس قطعنامه ای که از طرف این فعالین تهیه شده بود، در این مراسم یاد بود قرائت گردید.


بیانیه جمعی از کارگران و خانواده های کارگری سنندج در حمایت از قربانیان معدن"زمستان یورت"آزاد شهر
دهها کارگر معدن"زمستان یورت"آزاد شهر در استان گلستان درست چند روز پس از اول ماه مه(روز جهانی کارگر) در ۱٨۰۰ متری اعماق زمین زنده به گور شدند. این اولین باری نیست که کارگران قربانی ناامنی محیط کار میشوند .سالانه چندین هزار نفر از هم طبقه ای هایمان در ایران،از تولید کنندگان تمامی نعمات و ثروت ها در جامعه ، قربانی مناسبات و روابط کثیفی میشوند که تنها منطش بالا بردن هر چه بیشتر نرخ سود به نفع طبقه سرمایه دار یا همان اقلیتی است که مدام از سوی نمایندگانش در مناظرات و و عده و وعیدهای انتخاباتی این دوره ریاست جمهوری نیز برای زهر چشم گرفتن از همدیگر و متوهم کردن طبقه کارگر به زبان آورده میشود.
فجایعی همچون معدن یورت آزاد شهر و صدها نمونه دیگر در شرایطی تحمیل میشود که کمر کارگران زیر فشار ساعات کاری طاقت فرسا، دستمزدهای ناچیز، عدم امنیت شغلی ،ناامنی محیط کار ،قرارداد های سفید امضاء ،بیکاری ،بیحقوقی ،فقر و گرسنگی خانواده هایشان خم شده است و طبقه کارگر ایران از انسجام ، سازمان یافتگی و اتحاد لازم برای مقابله با تعرض سرمایه داری برخوردار نیست. تنها راه مقابله جدی با این وضعیت در گرو اتحاد و همبستگی کل طبقه کارگر ایران و فائق آمدن بر پراکندگی موجود است. کارگران هر کدام از مراکز، واحدهای تولیدی ، خدماتی ،کارخانجات و معادن، ارتش عظیم بیکاران و غیره بایستی هر چه سریعتر حول مطالبات و خواسته های حیاتی روزمره خود متشکل و همصدا شده و به نیروی خود اتکا نموده و در جهت منافع مشترکشان بخش هر چه بزرگتری از طبقه کارگر را با خود همراه کنند.
مرگ رفقای کارگرمان در معدن "زمستان یورت" آزاد شهر برای کل طبقه کارگر ایران دردناک و تاسف بار است . نباید گذاشت خانواده جانباختگان و سایر رفقای کارگرشان زیر فشر روانی و عاطفی تنها بمانند. حمایت کامل طبقاتی صفوف کل طبقه کارگر ایران از رفقای معدن امری ضروری و گامی بزرگ در جهت تبدیل نمودن خشم و انزجار به وجود آمده در راستای اتحادی وسیعتر میباشد.
ما جمعی از کارگران و خانواده هایمان در سنندج به یاد و گرامیداشت کارگران از دست رفته و سایر آسیب دیدگان این فاجعه، روز چهارشنبه ، ساعت ۱٨:٣۰ عصر، جنب پارک کودک شهر سنندج حضور یافته و به نوبه خود این جنایت را محکوم نموده و به خانواده های کارگران و طبقه کارگر ایران تسلیت میگوییم.
ما همچنین خواهان محاکمه فوری عاملان این فاجعه، پرداخت کامل خسارت به حادثه دیگان و سایر کارگران این معدن، پرداخت کامل معوقات ، لغو کلیه ی قرارداد های سفید امضاء و یک طرفه، لحاظ نمودن سخت و زیان آور برای کلیه ی کارگران این معدن ، امنیت کامل شغلی و تامین ایمنی کار میباشیم.

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید