برخورد غیرقانونی با منصوره بهکیش را محکوم می کنیم!

ماموران سازمان امنیتی – اطلاعاتی فرودگاه جمهوری اسلامی بار دیگر حقوق یکی از خانواده های آسیب دیده و دادخواه را نقض کردند. آنان به جای پاسخ گویی، با ضبط گذرنامه منصوره بهکیش از پرواز وی در روز جمعه 26 شهریور 1395 به خارج از کشور جلوگیری به عمل آوردند. هم چنین احضاریه ای برای "دادسرای انقلاب – شعبه مقدس اوین" به وی ارائه دادند.
منصوره بهکیش دو برادرش را در کشتار 67 و چهار عضو دیگر خانواده اش را نیز در سال های قبل از آن در کشتارهای دهه 60 از دست داده است. او با فعالیت های دادخواهانه اش در مورد کشتار دهه 60 چهره ای شناخته شده است. وی هم چنین به علت پیگیری این خواسته های دادخواهانه در سال 1391 با اتهامات "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق تشکیل مادران عزادار" و "تبلیغ علیه نظام" به سه سال و شش ماه حبس تعلیقی و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
ما،مادران پارک لاله، برخورد غیرقانونی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در جلوگیری از سفر منصوره بهکیش به خارج از کشور را محکوم نموده و نسبت به احضار وی به "دادسرای انقلاب – مقدس اوین" نگران هستیم.

ما این عمل را دنباله رفتارهای قانون ستیز و آزادی کُش حکومت با هزاران دگراندیش و آزاداندیش میهنمان می دانیم و مصرانه و با جدیت تمام خواستار تحویل گذرنامه ضبط شده به ایشان و دست برداشتن حکومت از آزار این فعال جنبش دادخواهی هستیم.

مادران پارک لاله ایران
27 شهریور 1395
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

1 نظر

  1. این برخوردهای غیرانسانی همیشه پوچی و بیحاصلی خود را در جلوگیری از ادامه راه دادخواهی نشان داده اند.

دیدگاه تان را وارد کنید