تقدیم به محمد عبدالهی زندانی سیاسی اعدام شده


سر جوانت را بر دار کردند
و چهار پایه زیر پایت خالی

تن کوچکت خواب ابدی را می آزماید و
سردی گور

چه بسیارند چشمان صادقی که به دست دژخیمان بسته می شوند

و من چه شرمگینم در برابر عظمت روح تو
و از رخوت این خلق خفته!

هر روز انبوهی از گلهای دشت چیده می شوند
و من شرمگینم از این همه رخوت!

تینا.ف

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید