صدای آزادگان در بند باشیم: پشتیبانی از خواسته های زندانیان سیاسی – عقیدتی


"موج اعتصاب غذای زندانیان سیاسی - عقیدتی در ایران به شدت نگران کننده است. این اولین بارنیست که آنها برای اعتراض به  احکام ناعادلانه، شرایط اسفبار زندان، سرکوب مضاعف، تبعیض، نبود امکان معالجه برای زندانیان بیمار و رسیدن به خواستها یشان به اعتصاب غذا روی می آورند."

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران با پشتیبانی، فدراسیون جهانی جامعه های حقوق بشر، انجمن مانیفست آزاد یها و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون جهانی جامعه های حقوق بشر) و با همراهی بیش از ۲۱ نهاد حقوق بشری، در پشتیبانی از خواسته های زندانیان سیاسی - عقیدتی، اعتصاب غذای نمادین و حرکت های اعتراضی از ۲۲ تا ۲۴ جولای در بسیاری از شهرها ی امریکا، کانادا و اروپا تدارک دیده است.
حامیان مادران پارک لاله- دورتموند یکی از نهاد های شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران، در همبستگی با این حرکت و در پشتیبانی از خواسته های بر حق زندانیان سیاسی - عقیدتی برنامه اطلاع رسانی و اعتراضی روز دوشنبه ۱۸ جولای در دورتموند برگزار خواهند کرد. همبستگی و حمایت ما از خواسته های بر حق اعتصاب کنندگان در زندان ها وظیفه انسانی تک تک ما میباشد.
ما مادران پارک لاله ایران و حامیان، خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. ما خواهان محاکمه عادلنه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

"آنها برای شکفتن و بارور شدن زندگی همه شهروندان مبارزه می کنند "

حامیان مادران پارک لاله  - دورتموند
محل و زمان برنامه: دوشنبه ۱۸ جولی ۲۰۱۶ - ساعت ۱۸ تا ۱۹ ، پایین تر از کلیسای راینولدی، در مرکز شهر دورتموند مقابل ایستگاه U-Bahn (تظاهرات دوشنبه ها) 
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید