ناقض حقوق بشر: صولت مرتضوی

برگرفته از صفحه فیسبوک و سایت عدالت برای ایران


سید صولت مرتضوی باباحیدری، معاون سیاسی پیشین وزارت کشور و شهردار فعلی مشهد به دلیل هدایت روند سرکوب افرادی که برای حقوق قانونی خود از جمله حق آزادی بیان اعتراض کرده‌اند مرتکب نقض حقوق بشر شده است و باید پاسخگو باشد.
مرتضوی در بیستم مهرماه ۱۳۸۸ در طی حکمی از سوی مصطفی محمد نجار، وزیر کشور دولت دهم به معاونت سیاسی وزارت کشور منصوب شد. او پیش از این در سمت‌هایی چون مديركل اقدامات تأمينی سازمان زندان‌ها، مدير كل امور اداری و مالی سازمان زندان‌ها و مدير مسئول روزنامه حمايت، ارگان مطبوعاتی سازمان زندان ها اشتغال داشته بود. 
اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۴ فروردین ۱۳۹۱، هفده مقام ایرانی از جمله صولت مرتضوی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه ‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.


 نام و نام خانوادگی:
صولت مرتضوی
موارد نقض حقوق بشر:
صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور است. وی به هدایت روند سرکوب افرادی که برای حقوق قانونی خود از جمله حق آزادی بیان اعتراض کرده‌اند، متهم است.
اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۴ فروردین ۱۳۹۱ ٬ هفده مقام ایرانی از جمله صولت مرتضوی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.[1]

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید