جعفر عظیم زاده را آزاد کنید !!!

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری


برگرفته از سایت عصرنو
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۷ ژوين ۲۰۱۶


در ایران وقتی کارگران و معلمان افزایش دستمزد یا دستمزد های معوقه خود را می خواهند، وقتی می خواهند تشکل های مستقل خود را تشکیل بدهند و ... وقتی زنان آزادی و حقوق انسانی می خواهند ، وقتی کودکان به جای کار و آواره بودن در خیابانها به مدرسه بروند ، وقتی کارگران ، معلمان و دانشجویان و جوانانی که می خواهند دانشگاهها ، مدارس ، بیمارستانها رایگان بوده و همه افراد جامعه بیمه شوند ، وقتی فعالین کارگری، معلمان فعال و فعالین جنبش های اجتماعی خواهان آزادی بیان ، قلم ، مطبوعات ، زبان ، هویت ملی و قومی و غیره می شوند ، وقتی جوانان ، فعالین و روزنامه نگاران و ... به وجود میلیونها بیکار ، میلیونها معتاد ، هزاران زن و مرد کارتون خواب اعتراض می کنند، با شدیدترین سرکوب و ضرب و شتم ، دستگیری ، محاکمه و زندان رو برو می شوند. در این راستا هزاران زن و مرد ، پیرو جوان ، کارگر و معلم ، پرستاران و بازنشستگان و فعالان جنبش های مختلف با اتهامات مختلف از جمله اتهامات امنیتی هم اکنون زندانی هستند از جمله به عنوان نمونه از زندانیانی هم چون جعفر عظیم زاده ، بهنام ابراهیم زاده ، محمد جراحی ، مهدی فراحی شاندیز، کبودوند ، امیر امیر قلی ، سعید شیرزاد، عبدالرضا قنبری ، بهلولی ، نیک نژاد ، خالد حردانی و ...می توان نام برد.که بیگناه زندانی شدند.و در بدترین شرایط تحت فشار های روحی و روانی نگهداری می شوند . دستگاههای قضایی و امنیتی به صورت سیستماتیک شرایطی را برای زندانیان، ایجاد کردند که آنها در زندانها گرفتار بیماریهای لاعلاج می شوند، که حتی در صورت که بخت یارشان باشد آزاد شوند بیماریهای فراوانی با خود به همراه می آورد، اکنون فعال کارگری زندانی جعفر عظیم زاده بعنوان نمونه ی است که در چنین وضعیتی برای اعتراض به اتهامات امنیتی دست به اعتصاب غذا زده است ، از اعتصاب غذای جعفر 40 روز می گذرد ، اما متاسفانه بی توجهی مسئولین باعث شده جان جعفر عظیم زاده به شدت در خطر باشد.
ما در کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ضمن اعلام اینکه مسئولیت حفظ جان جعفر عظیم زاده و تمامی زندانیان به عهده مقامات جمهوری اسلامی است ، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط جعفر عظیم زاده و بقیه زندانیان هستیم .

جعفر عظیم زاده آزاد باید گردد

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری
16 /3/1395
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید