آیدین اخوان:"جریان های سیاسی داخل حکومت بر سر اعدام های دهه شصت نقطه اشتراک دارند."


برگرفته از فیسبوک عدالت برای ایرانآیدین اخوان که پدرش در سال ۶۷ اعدام شده، می‌گوید که این اعدام‌ها برای او یک نقطه مبهم تاریخی است و می‌خواهد بداند که چه روندی سیاسی در پشت پرده، منجر به این اعدام‌ها شده و جنگ نیروهای سیاسی در داخل جمهوری اسلامی، فرآیند تثبیت جمهوری اسلامی، جنگ و این وقایع کلان جریان‌های سیاسی چه تاثیری در وقوع اعدام‌ها داشته است. 
آیدین اخوان با بیان اینکه در داخل ایران امکان رسمی برای روشن شدن این نقاط مبهم وجود نداشته، می‌گوید: «غیر از کسانی که در قدرت بوده‌اند و مسئولیت داشته‌اند، حتی برای کسانی که بعدها در اپوزیسیون قرار گرفتند و در آن دوران در موقعیتی بوده‌اند که از جریان مطلع بودند ‌نیز تا همین امروز، این‌ها همه به عنوان راز مگو باقی مانده و انگار تمام جریان‌های سیاسی داخل حکومت که الان با هم دشمن شده‌اند هم هنوز سر آن نقطه اشتراک دارند و یک توافقی بین‌شان است که نه فقط در مورد این مسئله بلکه در مورد بقیه اتفاقات دهه شصت در آن فرآیند ده ساله اول حکومت برای تثبیت، حرفی نزنند و هنوز نقاط تاریک‌اش باید تاریک بماند.»
برگرفته از کتاب «داستان ناتمام»، مادران و خانواده‌های خاوران، سه دهه جستوجوی حقیقت و عدالت، انتشارات عدالت برای ایران ١٣۹۴
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید