از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی حمایت کرده و از خواست آنان یکپارچه دفاع کنیم

کانون مدافعان حقوق کارگر

برگرفته از سایت عصرنو
چهار شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۴ مه ۲۰۱۶


بیش از ۱۲ روز از شروع اعتصاب غذای محمود بهشتی و ۵ روز از شروع اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده و اسمائیل عبدی میگذرد. زندانیانی که جرمی جز حق خواهی و دفاع از بدیهی ترین حقوق معلمان و کارگران ندارند.
اعتصاب غذا آخرین حربه زندانیان سیاسی برای رسیدن به خواسته هایشان و اعتراض به شرائط زندان و احکام ظالمانه است.
اکنون سال های سال است که زندانیان سیاسی و اجتماعی به اتهام های واهی اقدام علیه امنیت ملی به زندانهای طویل المدت و یا به احکام غیرانسانی مانند شلاق محکوم میشوند. در این موارد، سکوتی معنادار حکومت های نظام سرمایه داری و رسانه هایشان را فرا گرفته است. حکومت هایی که گاه فریادهای حقوق بشرشان گوش فلک را کر میکند، اما در این موارد که فریاد عدالتخواهی زندانیانی بلند میشود که به جرم دفاع از زحمتکشان در زندانند، گویا هیچ اتفاق مهمی صورت نگرفته است.
اکنون تعدادی از زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذای نامحدود برای اعتراض به این شرائط زده اند. آنان خواسته های مشخصی دارند. اعتراض به شیوه محاکمه و صدور احکام طولانی برای زندانیان سیاسی و اجتماعی به جرم های امنیتی و عدم رعایت ابتدائی ترین حقوق انسانی برای این زندانیان و …
در حالی که برای دزدان و غارتگران اموال عمومی، اگر سروکارشان به زندان بیافتد، شرائط بسیار سهل تر و آسان تر است و استفاده از حقوقی مانند داشتن انواع وکلای مدافع در هر مرحله از پرونده و دادن فرصت کافی به وکلا برای پرونده خوانی و دفاع از آنان و اعمال مواد قانونی، رافت و گذشت به سادگی در مورد آنان صورت میگیرد، اما دفاع از حقوق کارگران و معلمان و اقشار محروم و تحت ستم جرمی نابخشودنی به حساب میآید که بعضا حتا فرصت درمان پزشکی هم از آنان سلب میشود.
ما از همه انسان های آزادی خواه و عدالت طلب میخواهیم که از خواست به حق این زندانیان دفاع کرده و صدای آنان را به گوش همه جهانیان برسانند تا کارگران و زحمتکشان سراسر جهان در سالگردی دیگر از روز کارگران دریابند که بر فعالان کارگری و اجتماعی در این جغرافیای خاص چه میگذرد.
کانون مدافعان حقوق کارگر از خواسته های به حق این زندانیان پشتیبانی کرده و خواست آنان را خواسته همه آزادیخواهان و رنجدیدگان و ستمکشان میداند .

تا پیش از آنکه فاجعه ای رخ دهد، زندانیان سیاسی اعتصابی و کلیه زندانیان سیاسی بی قید و شرط باید آزاد شوند.

۱۴اردبیهشت ۱۳۹۵
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید