خواستارآزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدام در ایران هستند

"مادران پارک لاله" ، بیاد فرزندان از دست رفته شان،

يکشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۳ آپريل ۲۰۱۶

ما حامیان "مادران پارک لاله" در لندن، در همبستگی و هم صدائی با مادران پارک لاله (مادران عزادار) ایران در اغاز بهار بیاد مادرانی هستیم که پس از گذشت سال ها درد و فراق فرزندان از پای ننشستند .به یاد فرزندان از دست رفته شان با گام های استوار خواستاربرقراری عدالت و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی و توقف اعدام در ایران هستند شنبه دوم ماه آپریل 2016 بین ساعت دو تا سه بعد از ظهر جلوی ناشنال گالری لندن جمع شدیم
با عکس های که می گفت اعدام را متوقف کنید و در تکرار و تاکید خواسته های بحق و مدنی مادران پارک لالهخواستار: آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی، لغو مجازات اعدام و لغو کشتار انسان ها به هر شکلی. محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته در جمهوری اسلامی هستیم.
آزادی نرگس محمدی خواست فوری ماست.

حامیان "مادران عزدار ایران" لندن /انگلستان

Tel: 0044-7952513869
http://supportersmourningmothersiranuk.blogspot.co.uk/
Find us on Face book: mothers. Mourning
http://youtu.be/v3ywNv0YX9g
http://www.youtube.com/watch?v=4fD5q4mPrxM
Email: mourningmothersiranlondon@gmail.com
The Supporters of the Mourning Mothers of Iran- London is not linked to any political parties or religious organization
حامیان"مادران پارک لاله" لندن،نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید