مادر بهکیش، مشعل دادخواهی تو روشن خواهد ماند!


باری دیگر مادری از جنس مبارزه و مقاومت ما را ترک کردمادر بهکیش عزیز، سالهاست که لبخند مهربانت
در قلب های ما حک شده است و صدای مادرانه ات در گوش همه دادخواهان طنین انداخته است.
مادر بهکیش عزیز، هرگز فراموشت نخواهیم کرد و با غرور و افتخار حماسه زندگی و استواری ات را در گوش 
آیندگان ترانه خواهیم کردمادر بهکیش عزیز، با ایمان به راهت، تا جان در بدن داریم مشعل دادخواهی  ات را
تا به مجازات رسیدن آمران و عاملان همه این جنایات، دست به دست خواهیم کرد.
با درود و تسلیت به خانواده عزیز بهکیشیاد همه عزیزان دادخواه جاودانه باد!
حامیان مادران پارک لاله ایران دورتموندآلمان
دی ماه ۱۳۹۴
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید