باغبان شقایق های خاوران از میان ما رفت!

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

امروز یکشنبه 13 دی ماه 1394 مادر بهکیش، این وجود نازنین، ما را بدرود گفت. مادر با صبوری بسیار حجم عظیم اندوه پرپر شدن فرزندان رشیدش زهرا، محمدرضا، محمود، محسن، علی و داماد برومندش سیامک را در راه آزادی و اعتلای مردم ایران تاب آورد. همان درد جانکاهی که پدر بزرگوار خانواده را یارای تحمل اش نبود. این مادر استوار و مقاوم سختی های بسیاری را در زمان اسارت فرزندانش تحمل کرد ولی با استقامت بی نظیر هیچگاه از تلاش برای اعاده حق و دفاع از فرزندانش دست برنداشت و هنگامی که دست بیعدالتی و جنایت عزیزان او را همانند هزاران جوان پرشور و آزادیخواه دیگر پرپر نمود او همچنان ایستاد و حسرت شکسته شدنش را بر دل جانیان گذاشت. این بار اما دل شکسته او تاب مقاومت نداشت و با وجود مراقبت های همیشگی و پروانه وار دخترعاشقش منصوره و دیگر فرزندان و عزیزانش ما را ترک گفت. ما این ضایعه بزرگ را به تمامی دادخواهان ایران و جهان، یاران، وابستگان و خانواده ارجمند بهکیش تسلیت می گوئیم.
امید که صبر و پایداری بی نظیر مادر بهکیش همواره چراغ راه عدالتخواهی باشد و ما هم چنان مجدانه و محکم پیگیر دادخواهی برای جنایات بیشمار جمهوری اسلامی بوده و آن روز را شاهد باشیم.


مادران پارک لاله ایران


Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید