پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت مرگ کوروش بخشنده

  برگرفته از سایت اخبار روز
آدينه  ۱۵ آبان ۱٣۹۴ -  ۶ نوامبر ۲۰۱۵

جنبش کارگری ایران به فاصله کوتاهی از مرگ شاهرخ زمانی و در شرایطی که طی چند ماه گذشته فعالین جنبش کارگری و جنبش معلمان آماج بیشترین دستگیریها و صدور احکام سنگین قرار گرفته اند یکی دیگر از پرکارترین و با تجربه ترین فعال شناخته شده خود را از دست داد.

کوروش بخشنده از اعضای شاخص کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری،در مقطعی سخنگوی کمیته دفاع ازکارگران مهاباد و عضو هیات اجرایی این کمیته بود که علیرغم دستگیریهای متعدد و اعمال فشار بر علیه اش، لحظه ای در دفاع از منافع طبقه کارگر ایران آرام نگرفت. وی از جمله فعالین کارگری در شهر سنندج بود که به نحو چشمگیری بر همراهی و همگامی تشکلهای کارگری در مناسبتهای مختلف در شهر سنندج پای می فشرد.
بی تردید مرگ کوروش یک ضایعه برای جنبش کارگری ایران است. ما با ابراز تاسف عمیق از مرگ ناگهانی این رزمنده پیگیر و سازش ناپذیر طبقه کارگر ایران، این ضایعه جبران ناپذیر را به خانواده کوروش عزیز، دوستان و یارانش در کمیته هماهنگی، کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد و جنبش بزرگ کارگری ایران صمیمانه تسلیت می گوئیم و بر تحقق آرمانها و آمال و آرزوهای کوروش عهد می بندیم.
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید