برای بهروزوقتی چشمانت به امید رای عدالت نشسته 

طناب دار بر گردنت بوسه می زند

در سرزمین من 

دیگر قلم هم توان نوشتن
کلمه آزادی را ندارد

شفق

5 شهریور 1394
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید