گردهمایی اعتراضی به جنایت اسیدپاشی و همبستگی با مبارزات زنان در پاریس


برگرفته از سایت اخبار روز
دوشنبه  ۵ آبان ۱٣۹٣ -  ۲۷ اکتبر ۲۰۱۴


اخبار روز - گزارش دریافتی: در پی فراخوان سه نهاد دموکراتیک و حقوق بشری ( انجمن جمهوریخواهان ایران در پاریس. جمعیت کردهای مقیم فرانسه و کمیته ضد سرکوب شهروندان ایرانی در پاریس ) آکسیون اعتراضی علیه جنایت اسیدپاشی به زنان ایرانی، همگام با حرکتهای اعتراضی در ایران و برخی شهرها در خارج از کشور، برگزار شد. شنبه سوم آبان، از ساعت ۱٨ تا ۲۰، بار دیگر شهروندان ایرانی مقیم پاریس و حومه در میدان حقوق بشر واقع در ( مترو تروکادرو ) گرد هم آمده و اعتراض و انزجار خود را نسبت به سرکوب پیوسته و مستمر زنان در همه عرصه های اجتماعی و به ویژه به جنایت اسیدپاشی بر زنان ابراز داشتند.
دهها تن از ایرانیان مقیم پاریس و حومه در این آکسیون شرکت و خشم و انزجار خود را در اعتراض به سیاست های ضد زن و خشونت پروری جمهوری اسلامی و نقض آشکار گسترده حقوق زنان ابراز داشته و همدردی خود را با قربانیان این حادثه دلخراش اعلام داشتند.
مراسم با پخش سرودهای انقلابی شروع شد. اولین سخنران مراسم بهمن امینی کنشگر حقوق بشر سخنانش را در رابطه با وضعیت ناگواری که در این شرایط برای زنان بوجود آمده تشریح کرد. این حمله های وحشیانه در ادامه قوانین ضد زن در حوزه تنظیم خانواده، محدود کردن ساعات شغلی زنان و جداسازی جنسیتی در دانشگاه‌ها و سایر اماکن عمومی اتفاق می‌افتد. درحالیکه در طول سال گذشته توجه سیاستمداران، رسانه‌ها و افکار عمومی به مذاکرات هسته‌ای و بررسی لغو تحریم‌های اقتصادی علیه ایران جلب شده‌است، فشار حکومت برای کنترل بدن و محو کردن حضور اجتماعی زنان هر روز بیشتر می‌شود. از اعدامها و بازداشتهای که در این مدت به وقوع پیوسته بود و همچنین به اعدام ریحانه جباری در سحرگاه شنبه سوم آبان و بازداشت نسرین ستوده در اعتراضاتی که همین روز در تهران شده بود اشاره کرد. در ادامه ایشان همچنین به نقش سخنان تحریک آمیزامام جمعه ها در انجام این اعمال را متذکر شد. او سخنان یوسف طباطبائی امام جمعه اصفهان، احمد علم الهدی امام جمعه مشهد، احمد خاتمی امام جمعه تهران و همچنین احمد جنتی را، که هر چهار نفر نماینده ولی فقیه هستند، در تحریک اوباشان برای تعرض به زنان، یادآوری کرد.
منصوره مردان پور پیام گردهمائی اعتراضی امروز را خواند.
یوسف اردلان فعال سیاسی پیام جمعیت کردهای مقیم فرانسه را قراعت کرد . در این پیام به مشکلات زندگی زنان، وضعیت رژیم اسلامی در این شرایط اشاره کرد و همچنین افزود در روزهای اخیر درپی گفتار شرم آور! امام جمعه اصفهان که گفت: "مسئله دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوب‌‌ تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد. » باز هم حکم اسلامی جنایت کارانه،ضد بشری "امر به معروف و نهی از منکر" چهره کریه خودرا در قالب اسید پاشان به اصطلاح ناشناخته عیان کرد، آنچنان کارد به استخوان رسیده است که به حق، تودههای وسیعی از انسانهای آزادی‌خواه به ویژه زنان به خیابان‌ها کشیده شدهاند. جای شگفتی نیست، چرا که انبوهی از اوباش بی مقدار بیکاره و نابکار ابلهانه راه میان بر به بهشت رفتن را اززبان امامانشان شنیده وباورکردهاند.
مهین شکراله پور فعال حقوق زنان سخنانش را بااشاره به اشتباهات زنان در مواجه با جمهوری اسلامی از بدو تاسیس آغاز کرد. وی افزود ما زنان از روز اول در برابر با نظام کوتاهی کردیم. سکوت کردیم، تمکین کردیم و قدم به قدم عقب نشینی کردیم. جمهموری اسلامی برای این روزها خیلی پیشتر برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرده بود. برای خفت و خواری زنان و فرستادنشان به پستوهای خانه ها و طردشان از جامعه و اینکه صرفاً به مردان سرویس بدهند. در همین خاورمیانه زنان قهرمان ( کوبانی) از آزادیشان دفاع می کنند. با بدست گرفتن اسلحه در برابر نیروهای مرتجع در منطقه نمی خواهند خوار، خفیف و برده باشند و مورد تجاوز قرار بگیرند، برای آرمانهایشان اسلحه بدست گرفته اند و با تفنگهایشان دو هدف را نشانه گرفته اند. آنها هم نظام زن ستیز را هدف قرار می دهند و هم برای حق تعیین سرنوشتشان از جانشان مایه می گذارند. آنها خاری در چشم همه نظام های ارتجاعی در منطقه و به ویژه جمهوری اسلامی زن ستیز در ایران هستند. ما هم برای رسیدن به آرمانهایمان باید متحد و هماهنگ در راه رسیدن به آزادی هماهنگ و متحد باشیم تا هدفمان برسیم.
اکبر سیف از انجمن جمهوری خواهان پاریس هم در رابطه با مسئله شنیع اسیدپاشی و وضعیت زنان در ایران مختصری را مطرح کرد و همراهی مردم را در این شرایط حساس برای زنان امری واجب و الزامی دانست و اعلام کرد در این برشرایط حساس باید هرچه بیشتر متحدانه اقدام شود.
فروغ جواهری از کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس، دیگر سخنران این گردهمائی متنی از گلناز غبرایی به نام ( اسیدپاشها) را خواند. در این نوشته مطرح شده بود:
اولین باری که سوزش اسید را بر بدنم حس کردم ، تابستان ۵٨ در چمخاله بود. از بنز کرایه پیاده شدم و در هوای دم کرده ی غروب به سمت خانه به راه افتادم که صدایی از پشت سر تذکر داد «حجابت کو!». برگشتم و جوانکی را که شاید همسن خودم بود دیدم. با تعجب نگاهش کردم. جوانک که سکوت مرا دید بلند تر گفت « مگر دوران طاغوت است ، سربرهنه آمدی بیرون. نشنیدی شعار ما را یا روسری یا توسری!» تا خانه دو قدم مانده بود و من نمی دانم این فاصله را چطور طی کردم. دیگر نه غروب خورشید را می دیدم و نه بوی خوب دریا مشامم را پر می کرد. فقط می خواستم به خانه برسم و در پناه دیوارهایش خود را مخفی کنم. به معنای واقعی حس می کردم لختم. یادم می آید توی همان روزهای یکی از متولیان نو پدید که حالا حتی نمی دانم کدامشان بود ولی آنروزها برای خودش کیا بیایی داشت و ما حرفش را گوش می کردیم وحزبمان هم حرف هایش را بزرگ می کرد می زد به در و دیوار به زنان و دختران عزیز توصیه کرده بود که بخاطر اهداف بزرگ و شکوهمند انقلاب! و نیفتادن تفرقه درصفوف انقلابیون از اعتراض دست بردارند و یک روسری بگذارند سرشان. در ضمن روسری اجباری را که می خواستند سر ما بگذارند مقایسه کرده بود با شال ایندیرا گاندی. هر کسی که بود دو روز بعد مرد و ما را با این اسید پاش ها تنها گذاشت. و حالا که از دور به موضوع نگاه می کنم، با خود می گویم که شاید خودش هم دستش در دست اسید پاش ها بود...
مهناز متین دیگر سخنران متن بیانیه گردهمائی را به زبان فرانسه برای دوستان فرانسوی که در آکسیون شرکت کرده بودند قراعت کرد.
پروین بختیاری نژاد روزنامه نگار در شروع با درود به همه زنان فعال در ایران و با نام نسرین ستوده سحنانش را آغاز کرد. وی اظهار کرد در این شرایط حساس لزوم اتحاد و همکاری از اولویتهای شرایط می باشد و ما باید در این شرایط متحدانه عمل کنیم. با گفتگو و همدلی صحبت کنیم از تفرقه و شکاف صحبت نکنیم، زنان ایران به این مسئله احتیاج دارند.
ناصر پاکدامن نویسنده و پزوهشگر، آخرین سخنران این گردهمائی بود که به وضعیت اسفبار اسیدپاشی که برای زنان در ایران بوجود آمده صحبت کرد. وی به رابطه مستقیم گفته های امامان جمعه و تاثیر آن در انجام گرفتن این وضعیت و شرایط ناگوار به زنان در ایران اشاره کرد. همچنین به اعدام ریحانه جباری در همین روز که مردم درصدد اعتراضی همگانی در ایران و کشورهای دیگر تاکید کرد. ایشان هم به صحبتهای امام جمعه ها در تحریک عوامل اسیدپاشی اشاره داشت.لزوم اتحاد و همدلی نیروهای حامی در سراسر ایران و جهان از اهم سخنانشان بودند.
این مراسم با همکاری و همیاری دوستان شرکت کنندگان به پایان رسید.  
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید