در ایران مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ـ عقیدتی ادامه داردآزادی خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری و برنده جایزه ساخارف پارلمان اروپا و تعداد دیگری از زندانیان سیاسی ایران در ۱۹ سپتامبر۲۰۱۳، با شور و شوق تمام خانواده های زندانیان سیاسی و کنشگران حقوق بشری، مدنی و سیاسی ایران و جهان روبرو شد.

متأسفانه، خیلی از زندانیان سیاسی دیگر هنوز به اتهامات واهی مشابه، در زندان های جمهوری اسلامی بسر می برند. آقای مجید توکلی یکی از کنشگران آزادیخواه جنبش دانشجوئی ایران، تاکنون از ملاقات باخانواده خود و مرخصی  محروم بوده است. آقای رضا شهابی یکی از فعالین جنبش کارگری ایران به صرف مطالبات به حق انسانی و اقتصادی زحمتکشان، در وضعیت بسیار وخیمی در زندان بسر می برد.

ده ها هموطن کرد، عرب، بلوچ و ... ما که به اعدام محکوم شده اند، همواره در کابوس مرگ به سر میبرند و ده ها هموطن بهایی ما به ویژه تعدادی مادران بهایی با کودکان خردسال شان، در بدترین شرایط و در برخی از موارد در میان مجرمان عادی، روزهای سیاه و سختی را می گذرانند. خانواده های بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی از سرنوشت عزیزان خود، از زمان بازداشت تاکنون، هیچ گونه اطلاعی ندارند.با توجه به شرایط فوق:        ·          ما نیز ضمن استقبال از آزادی خانم ستوده و زندانیان دیگری که دوره محکومیت آنان رو به اتمام بود، از مقامات جمهوری اسلامی ایران، مصرانه می خواهیم با فراهم کردن امکان سفر آقای احمد شهید، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد، به ایران در جهت مطالبات به حقِ جامعه مدنی ایران و جهان پاسخ مثبت دهند.        ·          ما خواستار آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی درایران هستیم.       ·          ما از مقامات جمهوری اسلامی می خواهیم تا تمام اعدام هائی را که به شکل مخفی یا عمومی و به صورت نمایش های خیابانی انجام می شود، متوقف نمایند. اعمالی از این دست، در تضاد کامل با کرامت انسانی و مبانی حقوق بشر است.        ·          ما خواستار آزادی بیان، مطبوعات، فعالیت احزاب، سندیکاهای مستقل کارگری و تشکل های مدنی دانشجوئی و زنان هستیم.        ·          ما نهادها، احزاب و سازمان های امضاء کنندۀ این متن بر این باوریم که در یک جامعه مدنی و آزاد، وجود زندانی سیاسی و عقیدتی، با مفاد منشور جهانی حقوق بشر که ما خواستار تحقق و اجرای آن در کشورمان ایران هستیم، منافات دارد.

آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، خواستِ همه آزادیخواهان جهان است!

همبستگی برای حقوق بشر در ایران

سوم  اکتبر ۲۰۱۳
امضاء:۱-اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران ـ نیویوزک

۲-کمیته مستقل ضدسرکوب شهروندان ایرانی ـ پاریس

۳-کانون ایران آزاد ـ سوئد

۴-خانه همبستگی مهر ـ کلن

۵-انجمن پویا ـ کلن

۶ـ اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی درایران ـ لوس انجلس  

۷ـاتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی درایران ـ شیکاگو

۸ ـ اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی درایران ـ تورانتو

۹ـ اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی درایران ـ استین تگزاس

۱۰ـ انجمن فرهنگی ایران و سوئیس

۱۱ـ انجمن همبستگی ایرانیان ـ دالاس

۱۲ـ شبکه همبستگی ملی ایران ـ فرزنو کالیفرنیا

۱۳ـ اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران ـ ونکوور

۱۴ـ اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران ـ مونترال

۱۵ـ مادران صلح مونترال

۱۶ـ انجمن زنان ایرانی در مونترال

۱۷ـ مادران پارک لاله ایران

۱۸ـ حامیان مادران پارک لاله ـ ایتالیا

۱۹ـ حامیان مادران پارک لاله ـ دورتموند

۲۰ـ حامیان مادران پارک لاله ـ ژنو

۲۱ـ حامیان مادران پارک لاله ـ لوس انجلس/ولی

۲۲ـ حامیان مادران پارک لاله ـ هامبورگ

۲۳ـ حامیان مادران پارک لاله ـ فرزنو

۲۴ـ کانون فرهنگ و هنر ـ فرزنو

۲۵ـ جنبش سبز لندن

۲۶ـ جنبش سبز کاردیف

۲۷ـ جنبش سبز برمنگام

۲۸ـ کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران ـ شیکاگو

۲۹ـ فدراسیون اروپرس ـ بلژیک
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید