نسرین جان، ما را در غم خویش شریک بدانمادران پارک لاله فقدان خانم صفورا فخریان، مادر نسرین ستوده، وکیل زندانی را از صمیم قلب تسلیت می گویند و برای او آرزوی صبر و تحمل می کنند .

شب یلدای امسال با خبر ناراحت کننده ی در گذشت مادر نسرین ستوده وکیل زندانی به پایان رسید. مسئولین با اینکه چند بار خانواده ی نسرین برای او تقاضای مرخصی کرده بودند، با مرخصی او موافقت نکردند و حتی پس از اعتصاب 49 روزه او با تقاضای مرخصی اش موافقت نکردند.

شاید اگر با مرخصی اش موافقت می شد، مرهمی بر دل مادر بود.

متاسفانه مسئولین جمهوری اسلامی دو سال پیش از حضور نسرین ستوده در مراسم ختم پدرش خودداری کردند و در ادامه ی این سیاست با مرخصی ندادن به او، از آخرین دیدارش با مادر جلوگیری کردند. امیدواریم که این بار از حضور در مراسم مادر جلوگیری نکنند و به حقوق زندانیان احترام بگذارند، و این خواست حداقلی را بپذیرند.مادران پارک لاله 


1 دی 1391


Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

2 نظر

  1. آیا اینست عدل و رافت اسلامی؟!! دو سال پیش از وداع با پیکر بی جان پدر محروم شد وحالا از آخرین دیدار با مادر بیمار وچشم براه فرزند شجاع وبعد
    بدرقه پیکر بیجان او به خانه ابدیت.آیا زندانی باید اینچنین از حقوق مصرح در قانون زندانهایی که این دژخیمان خود نوشته ا ند محروم باشد؟!

  2. ننگ و نفرت بر نظام سر تا پا نکبت آخوندی

دیدگاه تان را وارد کنید