درباره استفاده ابزاری از نام و آرم حامیان مادران پارک لاله ایران


اطلاعیه همبستگی جهانی حامیان با مادران پارک لاله ایران
درباره استفاده ابزاری از نام و آرم حامیان مادران پارک لاله ایران


نزدیک به سه سال از آغاز فعالیت گروه های حامیان مادران پارک لاله ایران در خارج از کشور می گذرد. گروه هایی که همزمان با شروع حمله های حکومت ایران به اعتراضات مردمی و کشتار مردم بی دفاع و اندکی پس از آغاز گردهمایی هفتگی "مادران عزادار ایران" در پارک لاله و شهرهای دیگر کشور، به همراهی با این مادران پرداخته و تا هم اکنون نیز به همراهی آنان می پردازند. 

گروه هایی که عهد کرده اند بدون وابستگی به هیچ گونه ایدئولوژی یا گروه سیاسی خاصی تلاش کنند ضمن همبستگی با مادران پارک لاله ایران و دیگر خانواده های قربانیان، منعکس کننده خواست های آن ها در سطح جهان باشند؛ قریب به سه سال است به هر شکل و در هر نقطه ای از جهان به افشای جنایات جمهوری اسلامی دست زده و صدای دادخواهی آسیب دیدگان را به گوش مردم جهان رسانده اند؛ از تجمع هایهفتگی در پارک ها و میادین شهر های مختلف گرفته تا بکار گیری شیوه های مختلف اطلاع رسانی و نیز ارتباط با مجامع بین المللی و دیگر نهادهای حقوق بشری . 

امروز از حاصل پیگیری، اتحاد عمل و تداوم فعالیت های گروههای حامی مادران پارک لاله در شهرهای مختلف، این حرکت دادخواهانه و حقوق بشری در بسیاری از شهرهای جهان به خوشنامی شناخته شده و رو به گسترش است. 

در طول این مدت نیز تمام سعی و تلاش ما بر این بوده است، که تا حد امکان و توان، استقلال خود را حفظ کرده و به ورطه ی بازی های سیاسی احزاب، سازمان ها و جریانات دیگر نیفتیم و خوشبختانه در این امر موفق بوده ایم . هم چنین در تمام این سال ها تلاش کرده ایم که گروه های حامیان را گسترش داده و در شهرهای دیگری نیز فعالیت کنیم و این تلاش همواره با دید مثبت و حسن نیت، همراه بوده است.

امروز اما متاسفانه شاهد حرکاتی از سوی برخی جریان ها هستیم که سعی دارند شیوه مبارزاتی و تبلیغاتی ما حامیان مادران را مصادره کنند و به اهداف سیاسی خود دامنه دهند. این جریانات گروه هایی را ساخته و فعال کرده اند که ضمن استفاده از لوگوی مادران پارک لاله، نام حامیان مادران را نیز برای خود برگزیده اند یا به نام "حامیان مادران" پیشوند و پسوندهایی اضافه کرده اند تا این حرکت را به ذهن ها متبادر کنند .

ما امضا کنندگان این اطلاعیه، به عنوان همبستگی جهانی حامیان با مادران پارک لاله ایران، اعلام می کنیم که نه تنها ارتباطی با چنین گروه هایی که خارج از موازین مشترک همبستگی جهانی بامادران پارک لاله فعالیت می نمایند نداشته و نداریم، بلکه تلاش ما برای تماس با آن ها هم بی نتیجه مانده است. از این بابت این گروه ها را جعلی و ساختگی می پنداریم. همچنین هرگونه اقدامی خارج از چهارچوب نام و مرام همبستگی جهانی حامیان با مادران پارک لاله ایران ، از سوی این گروه ها و به هرشکلی بوده باشد را استفاده ابزاری پنداشته و آن را غیر اخلاقی دانسته و محکوم می کنیم . 

حامیان مادران پارک لاله آمریکا/فرزنو
حامیان مادران پارک لاله آمریکا/لس آنجلس-ولی
حامیان مادران پارک لاله آلمان/کلن
حامیان مادران پارک لاله آلمان/دورتموند
حامیان مادران پارک لاله آلمان/هامبورگ
حامیان مادران پارک لاله آلمان/ نورنبرگ
حامیان مادران پارک لاله آلمان/فرانکفورت
حامیان مادران پارک لاله آلمان/مونیخ
حامیان مادران پارک لاله اتریش/وین
حامیان مادران پارک لاله اسلو
حامیان مادران پارک لاله ایتالیا
حامیان مادران پارک لاله سویس/ ژنو
حامیان مادران پارک لاله نروژ/ اسلو
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید