همبستگی از دیوارهای اوین هم بلندتر است

مادران پارک لاله: ژیلا کرم زاده مکوندی که به اتهام همدردی با مادران پارک لاله ایران دوران محکومیت دوساله اش را در زندان اوین سپری می کند، پیام کوتاهی را ارسال و سال نو را به یاران اش تبریک گفته است.
متن پیام به شرح زیر است:"با فریادی
بی زبان
از پس دیوار
به یاد یاران . . .

سال
نو
مبارک
 ژیلا  کرمزاده مکوندی"
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

5 نظر

 1. ژیلای نازنین درود بر تو
  امید همواره سرت را بالا بگیری و شعر زندگی بسرایی. تو را همانند بسیاری از زنان عاشق به بند کشیده اند که چرا می گویی دوستت دارم. روزگار غریبی است نازنین! عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد؟ ولی ما برای ابراز عشق آمده ایم، پس نمی توانیم عشق را نهان کنیم و همراه توایم.
  هرچند برای کشتن چراغ آمده اند، ولی ما نمی گذاریم که این چراغ ها خاموش شود. هر چند لبان مان را دوخته اند و صدای مان را در گلو خفه کرده اند، ولی فریادمان را بلند می کنیم و می گوییم انسان حق حرف زدن، حق زندگی و حق انتخاب کردن دارد و هیچ کس نمی تواند این حق را از انسان بگیرد، هرچند ما را به بند بکشند یا بکشند، ما برای انسان بودن ساخته شده ایم.

 2. دربند
  چه گوارا می‏شود
  شب
  با آواز چه گوارا
  از گلوی قناری‏ ای که
  سلاخ را به گریه صلابه کشید
  گل کو
  باز
  آواز بخوان

 3. پشت حكايت غل و زنجير
  تو دل سياه زندان
  شك به دلم افتاد
  ديشب
  هق هق باد بود
  يا
  صداي تو
  كه خواب را از چشم من
  رُ فت داد

 4. برای ژیلای عزیزکه ازپشت دیوارهای بلنداوین هم صدایش رامیشنویم این صدای دردآشنای همدردی بایاران ورنجدیگان .گرچه خاموشیم ولی مامیلیونهاصدهستیم که چون درخت تنومندی درسراسردنیابه نام مادرفریادمیزنیم .درودبرژیلای نازنین .به امیدآزادی تووهمه دربندان

 5. ژیلای عزیز.تومادری راتمام کردی گرچه تورانامادرخواندن ولی ارزش توبالاترازان کسی است که مادرباشد.چون اوکه مادراست برای فرزندخودفریادمیزندولی تووالایی چون برای فرزندان دیگران فریادزدی صدای خاموش تورامیشنویم .قوی باش که این قدرت وشجاعت ازان مادران است وبس

دیدگاه تان را وارد کنید