از جان مادران چه ميخواهيد؟

 سناريويي كه هر چند وقت يكبار تكرار مي شود. 
بازهم مادران پارك لاله اين پيشگامان عشق وآزادي يكي از همرهان خود را در بند مي بينند .

منصوره بهكيش، زني كه از رنجهاي اين سرزمين زخمهاي زيادي بر دل دارد او كه خود داغديده است در سالهايي كه حاكميت، بيشرمانه با دستگيري هاي بي شمار فعالين سياسی - اجتماعي را به جوخه اعدام مي سپرد.
 منصوره شاهد جان باختن شش تن از اعضاي خانواده اش بود. اعتراض به خشونت وبي عدالتي براي او چيز تازه اي نيست!

حكومت زندان شكنجه مرگ از جان مادران چه مي خواهد؟
 قرباني كردن فرزندانشان كافي نيست؟ 
احكام چهار سال حبس برايحامين آنها كافي نيست؟
احضارهاي دسته جمعي، تهديد هاي تلفني، رعب وحشت در ميان خانواده هاشان كافي نيست.

ما مادران پارك لاله هشدار می دهیم که زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی امنیت جانی ندارند.
خواهان آزادي فوري وبي قيد وشرط منصوره بهكيش و به شدت نگران وضعیت وی هستیم.


 مرا
 به طاقتم مصلوب كنيد
 تا فرزندم  ببيند
قامت مادرش را
در بند...

یکی از مادران پارك لاله
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

1 نظر

  1. مادراین اسطوره همیشه جاویدزندگی ایستاده است ودیری نمپایدکه حتی همان فرزندان این سرزمین که امروزبه وعده بهشت انهاربرعلیه هموطناناشان به خیابانهامآوریدسلاحهایشان رابه روی شماهانشانه روند.چون دیگرشماحتی ازپاییزوبرگریزان گذشته وبه زمستان قدرت خودرسیده اید.


    یک مادراین سرزمین

دیدگاه تان را وارد کنید