پیام به 18 دلیر دربند در اعتصاب غذا

پیام به 18 دلیر دربند در اعتصاب غذا

"همه که نباید اعدام شوند"
این جمله دادستان تهران پس ازجان باختن محسن دکمه چی( یکی اززندانیان سیاسی در اوين) بود. مرگ هاله سحابی وهدی صابر نشان داد كه حكومت بر عملي كردن اين طرح مصرانه اهتمام دارد.

فرزندان عزیز و شجاع ایران خبر اعتصاب غذای شما را در اعتراض به مرگ هاله سحابی وهدی صابر از پشت دیوارهای بلند اوین شنیدیم . شما آزادگان حتی دربند هم که هستید دست ازمبارزه برای رسيدن به آزادی وآزادیخواهی برنمی دارید.

 فرزندان دلير ایران زمین! وطن به شما دلیران نیازدارد. شما امید فردای این مرزوبوم هستید.

لذا ما مادران پارک لاله ازشما می خواهیم، حال که دنیا صدای شما را شنیده و تعدادی ازهموطنان درخارج ازکشور نيز برای حمایت ازشما دست به اعتصاب غذا زده اند تا صدای اعتراض برحق شما را تمام دنيا بشنود، به اعتصاب خود پایان دهید و نگذاريد نيت پليد رژیم، براي حذف فيزيكي شما پاكان تحقق پیدا کند.

به امید پیروزی وآزادی ایران، به امید روزی که در دنیا دیواری به نام دیوارزندان نباشد.

مادران پارك لاله
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

2 نظر

  1. عزیزانم میدانیم که غیرت شمانسبت به رهایی ایران وفرزندان آینده این مرزوبوم است شماثابت کردیدکه شیردرقفس هم باشدبازشیراست .مامادران ازشماعزیزان میخواهیم برای رهایی ایران که به سلامت ووجودشمانیازمنداست بعدازاین پیام اعتصاب رابشکنیدوبه روشهای دیگردرزندان مبارزه کنیدبدانیدملت ایران درپشت دیوارهای زندان به زودی به شماخواهندپیوست .سرافرازوپایدارباشید
    یک مادر

  2. درودبرشمادلیران

دیدگاه تان را وارد کنید