باز خرداد قربانی دیگری برای دشت آزادی داد

خانواده محترم هدی صابر
همدردی عمیق ما را بپذیرید، هنوز در شوک کشته شدن هاله هستیم که خبر رسید فرزند گرامی تان، رضا هدی صابر در پی اعتصاب غذا و عدم رسیدگی به موقع مسئولین، در زندان درگذشت. رضا برای اعتراض به بیدادگری ظالمان، دست به اعتصاب غذا زده بود. او که حرفه روزنامه نگاری را برای خود برگزید، می دانست که این راه پر از سنگلاخ است و نمی گذارند که راحت نفس بکشد. او این سختی ها را به جان خرید و حاضر نشد که هر خفت و خواری را تحمل کند و زندگی بی دردسر و نباتی را برای خود انتخاب کند. همان طوری که بسیاری از آزادی خواهان و دگراندیشان در طی این سال های پر از اعدام و زندان و شکنجه و تبعیض و بیدادگری از ابتدای بهمن 57 تا به حال حاضر نشدند جان شیرین شان را تنها برای خود نگاه دارند و به آرمان هایشان پشت پا بزنند.
یادش گرامی و راهش پررهرو باد!  
مادران پارک لاله
22 خرداد 1390
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید