حقوق بشر' معترضم

حقوق بشر مرا ببخش که به تو اعتراض می کنم چون در ایران زندگی می کنم قبل از هر حق خواهی آموخته ام که پوزش بخواهم.

پرسشی دارم . پرسشم کوتاه است. اما پاسخ و مدارکش بس بلند

من بعنوان یک زن عامی که نه حقوق می دانم و روابط بین الملل و فقط در کشوری زندگی می کنم که از روزی که دست چپ و راستم را شناختم تنها تنها شاهد سرکوب حقوق شهروندی خود و دیگر مردمان بوده ام می خواهم از شما داعیان علم حقوق بپرسم منشورشما چیست ومعیار شما برای گزینش افراد در راس حقوق بشر بعنوان نماینده آن سازمان عریض و طویل در کشورها چگونه است؟

در کشور جهان سوم و جهان اول؟

آیا اشخاص باید دارای سوابق خاصی باشند؟

این سابقه خاص را لطفا برای من تعریف کنید.

من بعنوان یک مادر کم سواد می خواهم بدانم تا حق خود و فرزندانم را بشناسم که اگر نتوانستم حقوق انسانیم را از حکومتم مطالبه کنم بتوانم بعنوان وصیت نامه برای نسلهای بعدی بنویسم تا آنها وقتی که به دانایی رسیدند بدانند که حقوق یک انسان چیست چون من در میانسالی به دنبالش نباشند؟

من در ایران، در کشور جهان سومی زندگی می کنم که نماینده و رییس حقوق بشرش وقتی که احکام بریدن دست و پا صادر می شود بسیار خوشنود و راضی و وقتی که حکم اعدام صادر می شود به نظر او بسیار مهم است و سنگسار به نظرش بسیار زیبا

آیا منشور حقوق بشر این احکام را برای نماینده حقوقی خود فرستاده و خود آن را باور دارد؟

من در کشورم هر شاهد اعدام و گرفتن حق زندگی انسانها بطور فله ای می باشم البته مدارکش موجود است.

من در کشورم هر روز مواجه هستم با این که اگر قیمت نان گران است معترض شوم جوابم باتوم است

اگر به مرگ فرزندم معترض شوم جوابم زندان است

اگر به رایم معترض شوم جوابم گلوله است

اگر برای تشییع پدر و فرزندان و دیگر عزیزانم بروم برای ساکت کردنم جوابم پنجه بوکس و امثالهم است

عزاداری را هم که ممنوع کرده اند؟

آقای رییس کل سازمان ملل واحد حقوق بشر من واقعا می خواهم بدانم حقوق انسانی من چیست و چه کسی باید از آن دفاع کند؟

لطفا مرا راهنمایی کنید

آدرس من

یک مادر از ایران

البته خواهشا بدون فوت وقت به نامه رسیدگی کنید چون هر لحظه دیر بجنبید ممکن است آدرس را به زیر خروارها خاک پست کنیدیک مادر معترض
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

1 نظر

  1. حقوق بشر.کجایی که فقط نامی ازتومانده .منهم بعنوان یک انسان که دریک کشورجهان سوم ثروتمندزندگی میکنم وثروتم چشم جهان بظاهرمتمدن راگرفته وبرای منافع خودبه حاکمان کشورم باج میدهندوحتی چون نمایندگانی درسازمان ملل دارندحق مراضایع میکنند.حقوق بشرسازمان ملل متحد.مهم معترضم .چه کسی به اعتراضات مامیرسد.

دیدگاه تان را وارد کنید