به احکام سنگین مادران ایران اعتراض کنیم !

مردم آزاده و شريف ايران؛
مادران و خانواده هاى داغدار؛
سازمان ها و نهادهاى حقوق بشرى ايران و جهان!
و تمام كسانى كه در هر نقطه جهان براى حقوق انسانى تلاش مى كنيد و نگران ايد!

جنبش آزادی خواهی مردم ایران از صدسال پیش و یا پیشتر از آن شروع شد. این جنبش با پایداری و جان فشانی های مردم در سال 57 به بار نشست و توانست حکومت پادشاهی را به زیر کشد، ولی دیری نپایید که حاکمان جدید، سرکوب و کشتار را آغاز کردند، عده ای را از زندگی اجتماعی محروم ساختند، انسان های بیشماری را از ما گرفتند و مادران بسیاری را داغدار کردند. 

جنبش اعتراضی مردم ایران در طی این سال ها به اشکال مختلف به حرکت خود ادامه داد، ولی باز هم با سرکوب شدید دستگاه قضایی و امنیتی مواجه و بخشی از وجودش پاره پاره شد و چون بغضی در گلو ماند. این بغض فروخورده، جوانه هایی را در خود پروراند که رویای آزادگی در سر داشتند و برای رسیدن به آن مرارت های بسیاری را تحمل کردند . 

سال 88، بخشی از این جنبش، انتخابات به تاراج رفته را غنیمتی شمرد تا شاید این بار با خواستی بسیار ساده یعنی "رای من کو" بتواند به کمترین حقوق پایمال شده خود دست یابد که این بار هم پاسخی جز شکنجه و گلوله و کشتار در زندانها و خیابانها دریافت نکرد و رژیم دوباره مادران بسیاری را به انتظار در برابر زندانها کشاند یا در راهروهای نهادهای قضایی و امنیتی سرگردان و تعداد زیادی از مادران و خانواده ها را نیز عزادار و فریاد دادخواهی مادران را بلند کرد. 

جنبش مردمی این بار هم کمر راست کرد و در تداوم و پویایی خود با خواستی پایه ای تر" خواست زندگی انسانی بدون تبعیض" پا به میدان گذاشت.

مادران داغدار و خانواده هاى مجروحين و زندانيان سياسى در اعتراض به تمامى جنايت ها و همچنين براى دادخواهى از فرزندان دلبند خود سياه پوشيدند و در يك حركت نمادين، هر شنبه بعدازظهر در ميدان آب نماى پارك لاله و سه پارك ديگر گردهم آمدند و با در دست گرفتن عكس فرزندان خود، شمع روشن كردند و صداى اعتراض شان را به گوش مردم سراسر دنيا رساندند و اعلام كردند كه تا رسيدن به خواسته هاى شان از مبارزه ندست نخواهند كشيد.

از آن زمان اين حركت اعتراضى به اشكال مختلف ادامه دارد و مادران و حاميان هم چنان بر سه خواسته خود پاى مى فشارند:

۱- آزادى فورى و بى قيد و شرط كليه زندانيان سياسى- عقيدتى
۲- لغو كليه اشكال مجازات اعدام و كشتار در زندان و خارج از زندان
۳- محاكمه و مجازات آمرين و عاملين جنايات سى و دو سال گذشته و اخير ايران

وحشت از تداوم اين حركت باعث شد كه حكومت به اشكال مختلف، مادران و حاميان و خانواده هاى مجروحين را تحت فشارهاى شديد قرار دهد. اين فشارها از عدم تحويل اجساد جان باختگان به خانواده ها، جلوگيرى از برگزارى مراسم، جلوگيرى از معالجه زندانيان، دستگيرى مادران و خانواده ها، تهديد و ارعاب، محروميت از حقوق شهروندى و ديگر اشكال سلب حقوق انسانى مادران و حاميان بوده است، كه مى توان براى بيان اين حقايق كتاب ها نوشت. 

اكنون به برخى از مواردى كه در طى اين مدت رخ داده است، اشاره مى شود:

۱- آزار و اذيت مادران داغدار و حاميان از طريق ايجاد مزاحمت و دستگيرى بى مورد و غيرقانونى طى چندين نوبت، كه نزديك به ۱۰۰ نفر از مادران و حاميان را دستگير و هر كدام را چندين روز در حبس نگاه داشتند.

۲- اهانت و ايجاد فشار و آزار و اذيت از طريق احضار هاى چندين باره به نهادهاى امنيتى و قرار دادن احضار شدگان در وضعيت استرس و فشارهاى شديد روحى و روانى

۳- آزار و اذيت مادران و حاميان از طربق برقرارى تماس هاى تلفنى تهديدآميز و اقدام به استراق سمع و شنود تلفن هايشان

۴- ايجاد كنترل هاى شديد امنيتى و اقدام به نقض حقوق شهروندى از طريق يورش به منازل حمله به خانواده ها و مادران عزادار و حاميانش در نوبت هاى مكرر

۵- قراردادن خانواده هاى مفقودين و مجروحين تحت فشارهاى شديد امنيتى و يا تلاش براى اين كه آنها را با تهديد يا تطميع، مجبور كنند كه دست از شكايت برداند تا اطلاعاتى به بيرون منتقل نشود.

۶- بارها مادران و خانواده ها را تحت فشارهاى روحى و روانى شديد قرار دادند كه چند نفر از آنها مجبور به ترك كشور شدند و امكان زندگى عادى را از آنها و خانواده هاى شان سلب كردند.

در طى اين مدت غير از دستگيرى هاى چند روزه و فشارهاى روحى روانى روزمره، تعدادى از مادران را در بازداشت هاى طولانى مدت نگاه داشتند. اين بازداشت هاى موقت حتى تا سه ماه نيز به طول انجاميد كه به اختصار به آنها اشاره مى شود:

۱- در ۵ دى سال ۸۸ (روز تاسوعا)، خانم پروانه راد در خيابان دستگير و مدت ۴۰ روز در بازداشت نگاه داشتند و با محكوم كردن وى به جزاى نقدى، او را آزاد كردند.

۲- در ۱۸ بهمن سال ۸۸، به منزل خانم ام البنين ابراهيمى حمله كردند و ايشان را دستگير و نزديك به ۴۰ روز در بازداشت نگاه داشتند. وى با كفالت آزاد شد ولى هنوز پرونده اش باز است.

۳- در ۱۹ بهمن سال ۸۸، به منازل خانم ها ليلا سيف الهى، ژيلا مكوندى، فاطمه رستگارى نسب، الهام احسنى و نادر احسنى حمله كردند و آنها را دستگير و حدود ۴۰ روز در بازداشت نگاه داشتند. 
 همان روز به منزل خانم منصوره بهكيش نيز رفتند كه در منزل نبود و يك ماه و نيم بعد هنگام سفر به ايتاليا، از فرودگاه بازگردانده و پاسپورت وى ضبط و ممنوع الخروج مى شود و به اشكال مختلف ايشان و خانواده اش را از زندگى اجتماعى محروم مى كنند. همچنين آقاى نادر احسنى را از فروردين سال ۸۹ تا بهمن همان سال در حبس نگاه مى دارند.

۴- در ۱۷ مهر سال ۸۹، به منازل خانم ها اكرم نقابى و ژيلا مهدويان حمله كردند و آنها را كه قصد سفر داشتند، به همراه دختران شان بازداشت كردند. دختران پس از ۱۲ روز و مادران پس از دو ماه و نيم با وثيقه آزاد شدند ولى هنوز پرونده شان باز است.

۵- در ۱۴ آذر سال ۸۹، تعدادى از مادران عزادار و حاميان را در روز تولد اميرارشد تاجمير در بهشت زهرا دستگير و پس از ساعاتى آزاد كردند. همان روز خانم ها حكيمه شكرى و ندا مستقيمى و آقاى رمضانى (پدر رامين) را در بازداشت نگاه مى دارند. خانم مستقيمى بعد از يك ماه با وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانى و خانم شكرى پس از سه ماه با وثيقه سنگين ۳۰۰ ميليون تومانى آزاد مى شوند و هنوز پرونده آنها باز است.

۶- در ۱۹ بهمن سال ۸۹، حدود ۳۵ تن از مادران و حاميان را دسته جمعى به دفتر پيگيرى وزارت اطلاعات احضار كردند و هر كدام را به صورت تك تك مورد بازجويى قرار دادند و با توهين و تهديد از آنها تعهد گرفتند و مورد اذيت و آزار قرار دادند.

۷- در ۲۳ بهمن سال ۸۹، دادگاه خانم ها سيف الهى و مكوندى و آقاى نادر احسنى تشكيل و در تاريخ ۲۰ فروردين سال ۹۰ احكام قطعى به آنها ابلاغ شد. خانم ها سيف الهى و مكوندى را حقوق بشرى ناميدند و به جرم "اقدام عليه امنيت ملى" و "تبلیغ عليه نظام" به ۴ سال زندان و آقاى نادر احسنى را به ۲ سال زندان محكوم كردند.

این احکام برای کسانی صادر شده اند که خود مادر نیستند، ولی حاضر شده اند برای همدردی، بر خواسته های مادران و خود پافشاری کنند. آنها معتقدند که کشته شدگان و مجروحین و زندانیان سیاسی، فرزندان تمامی مردم ایران هستند و هر آزادی خواهی خود را موظف می داند که به این بی عدالتی ها اعتراض کند.

ما امضاکنندگان این دادنامه با اعلام حمایت خود، از تمامی نهادهای بین المللی و همچنین از تمامی معترضین به نقض آشکار حقوق بشر در ایران، می خواهیم که با همراهی خود مانع اجرای این احکام غیرقانونی شوند.

مادران پارك لاله (عزادار) سوم ارديبهشت ۱۳۹۰

آتیلا پسیانی - آراز م. فنی - آذر میدخت - آرام حیدری فرد - آرزو آزادی- آرزو عزیزی - آرش حافظی- آرش رئيسي- آرش نصیری اقبالی- آرمان رئيسي- آزاده انصاری- آزرم نوروزی- آزیتا حاجیان- آهو خانم قربان نتاج- آیدا ابروفراخ -آیدین مرندی- آینده آزاد -ابراهيم فرخ نيا- ابراهیم .الف- ابراهیم مهربان- ابوالفاسم گلستانی- احسان کدخدایی -احمد بیگی - احمد احسنی- احمد باطبی- احمد کامفر- احمد نجاتی - اسد قرباني- اسماعیل معظمی- اصغر ایزدی - اصغر شکوری - اصغر كيان ارثي -اصغر معنوی- اقدس افتحي - اکبر زینالی - اکبر عطری - اکبر قادرزاده - اکبر کریمیان - اکبر نصیر - اکرم انصاری فر- اکرم نقابی -البرز شقزی- الهام احسنی- الهام ملک پور- الهه امانی - الهه شکرایی - الهه فراهانی - امید خیرخواه - امید عبادی - امیر آرمیس - امير حسيني - امیر آرین - امیر رشیدی- امیر سرپولکی - امیر مشکینی- امیرمحسن محمدی - امیرمهدی معیری زادگان - امین مرادپور - امین مرادی - انور میرستاری - اوليا جانناري - ایران مستوفی -ایمان کاظمی مهر
بابك شكري- بابک سرافراز- باقر فاطمي - بانو صابری - بايز افروزي - بنفشه جمالی - بنیتا پاپاستاسی - بهار اعتماد - بهار شكري - بهارا بهروان - بهرام اسماعیل بیگی - بهرام بیگدلی- بهرام فرودی- بهروز رستم پور- بهروز سورن - بهروز گلشن- بهمن امینی - بهمن قاجار- بهمن نیرومند - بيژن رنجبر- بیژن پیرزاده - بيژن شكري - بیژن متقی- بیتا مغانی - بیژن رستم پور - بیژن وثوق
پرستو مهاجر - پروين عليمرادي- پرویز مختاری- پروین جزایری - پروین قریشی - پروین ملک- پوران رضایتی - پویا عزیزی - پویا محمدی - پیران آزاد - پیمان افراشته
تارا عظیما- تراب مهرابی- ترانه آزادی - ترلان تمجیدی - تقی روزبه - توحيد كنعاني - توران ناظمی - توران همتی - تونیا کبودوند- تونیا ولی اوغلی
ثنا نصاري
جعفر بهکیش - جلال آشتیانی - جلال عزیزی- جمشید لطفی - جميله صفايي - جمیله ایرانی - جمیله حبیبی - جهانگیر هاشمی - جواد حاجبی - جواد جعفري - جواد جواهری - جواد رضایی - جواد مشکوری
حاتم اسکندرزاده- حبیب کشتکار- حسن شریعتمداری - حسن عرب زاده حجازی - حسن مکارمی - حسن نایب هاشم - حسین اقتداری
حسین بسطامی - حسین ربیعی - حسین علوی - حكيمه شكري - حمزه کریمی - حميد رضا يعقوبي - حميد روشن - حميرا معصومي - حمید ارهنجی پور - حمید خسروی- حمید نوذری- حمیده نظامی - حمیلا نیسگیللی
خدیجه مقدم - خسرو تجربه کار - خسرو خسروی- خسرو زمانی- خسرو قاسمي - خیرالله فرخی - داريوش حاجبي - داریوش اسدی- داریوش سبحانی- داریوش مجلسی - داود سجادی - دکتر داریوش احمدی
راحله حسینی- راحله مقدم - رادمان بهشتی- رامتین بهشتی- ربابه مقیمی- رحمت غلامی - رحیم رحمانی - رزا عبداللهي - رزا ممبینی - رسول هاشمی - رسول نجفی - رشید دوستگامی- رضا اغنمی- رضا بيدار- رضا جوانمردي- رضا ستاری - رضا سیاووشی- رضا عبدی - رضا محسني - رضا همیانی- رضا هیوا - رضوان مقدم- روحی شفیعی - روشنک آسترکی - روکسانا امیدیان - روناک نصیری - رویا بیژن زاده - رویا پازوکی - رویا کاشفی
زری عرفانی - زویا امین - زویا کاظمی - زهرا اميري - زهرا حسن نژاد - زهرا سيف اللهي- زهرا معصومي - زهره حسن نژاد - زهره حسینی- زهره صادقی- زهره مهدویان - زیبا امیر جلالی
ژیلا صدر - ژيلا مكوندي - ژیلا گلعنبر
ساحل سیستانی - سارا محمدرحیمی- سارکاوت بهرامی - ساره شكري - ساناز محسن پور - سایت مازنان - سپهر میرفخرایی - سپیده پورآقایی - سپیده فارسی - سپیده میرفخرایی - سحر شكري - سعید سخنور - سعید طاهری - سعیده نادری - سلماز مقدم - سمیه عزیزی - سهراب رئيسي - سهیلا جعفری - سهیلا محمدی - سوسن ابراهیمی - سوسن کریمی - سوسن مهر - سوسن یزدانی - سوسو آقا میری - سوفیا صدیق پور - سیامک امینی - سیامک انصاری - سیدکاظم علوی - سیروس ملکوتی - سیما بختیاری - سیما بهارلو - سیما سالاری - سیمین باباخانی
شاهرخ ضمایری- شاهین انزلی - شبلا محبي - شبنم سمیعی - شعله ایرانی - شقایق کمالی - شکوفه هروی - شکوه میرزادگی - شمیلا آزادی - شهاب فیضی - شهرام تهرانی - شهرام حاجی حسینی - شهرزاد آل داود- شهزاد حسینی - شهلا بهاردوست - شهلا شفيق - شهلا عبقری - شهناز بیات - شهین دوستدار - شیرین ملکی - شیوا نوجو
صادق رهنمون - صادق نقاشکار - صبا واصفی - صبری نجفی - صدف دفتری - صديقه شكري - صدیقه خضوتی - صدیقه مقدم صدیقه پاک طینت - صفا بهرام- صمد زارعي - طاهره خرمی - طیبه اصغر زاده
طلعت ابراهیمی
ظریفه نصیری
عاطفه ایرانی - عاطفه شکوهی - عالمه حسن نژاد - عباس بختیاری - عباس صحرائی - عباس مرادی - عباسعلی فتاح -عبدالعلی دستغیب- عسل اخوان - عشرت بستجانی - عفت ماهباز - علي مزاري - عليرضا ترنج - علی ابراهیمی - علی اكبر مهدی- علی تقی زاده - علی تهرانی - علی جاوید - علی دماوندی - علی رزاقی - علی عبادی - علی فروزنده - علی فولادی - علی گودرزی - علی ماهباز- عیسی حاتمی
 غزل کیا- غلامحسین عسگری - غلامحسین لطفی - غلامرضا اکبرپور
فاطمه بهادر - فاطمه رضایی - فاطمه شكري - فاطمه قادری - فاطمه قنبری - فاطمه مقدم - فتانه صادقی - فرح اردلان - فرح قادرنیا - فرحناز محمدی - فردوس تاجدینی - فرزان نعیم - فرزانه راجی - فرزانه عظیمی - فرزانه محجوب - فرشته بابادی -  فرشته پناهی - فرشته خوشحال - فرشته شيرازي - فرشته فراهانی - فرشته قاضی - فرشید آذرنیوش - فرناز کمالی - فرهاد طاهری - فرهاد کیوان سرایی - فرهاد میثمی -فروزان عاملی - فریبا ناجی - فريده پورعبدالله - فریبا داوودی مهاجر - فریبا علوی - فریبا فرنوش - فرید فرهان - فریده باقری - فریده غریب نواز - فریده کرملویی - فضل اله روحانی - فهیمه ملتی - فیروزه فولادی
قدرت قایم مقامی
کاظم فخاران - کاوه رضایی شیراز - کاوه کرمانشاهی - کامران نعیم - کبوتر ارشدی - کتایون عظیمی فرد - کورش سهی - کوروش صحتی - کوروش گلنام - کیارش آرین - کیارش پارسی پور - کیانوش پارسی پور- کیوان کیانی
گلی ابراهیمی - گیتی بهی - گیتی مهرعلی
ليلا سيف اللهي - لیلا اسدی - لیلا کرمی - لیلا معنوی - م زریباف - مادر هنریار- مارال ایرانی - مارال قریشی - مازيار حضرتي - مازیار دیالمه - ماهرخ ستوده- مجید بشیری - محبوبه رحمتي - محترم علی زاده - محسن نژاد - محمد برزنجه - محمد حبیب نیا - محمد رحمان زاده - محمد رضا امیری - محمد رضا عاليوند - محمد سیف اللهی - محمد مزرعه کار - محمد معظمی - محمدتوفیق اسدی - محمدرضا اسکندری - محمود اسماعیلیان - محمود رضا کرمانی - محمود صدری- مرضیه اکبر اوغلی - مریم حکمت شعار - مریم رحمانی- مریم زنوزی- مزدک نصیری - مزدک یاوری - مژگان صالحی - مژده رافت - مژگان ثروتی - مژگان رافت
مجید رنجبرپور - محرمعلی قاسم زاده - محسن نصیرزاده - محمد کیمیایی - مسعود سفری - مسعود شب افروز- مرتضا مرتضایی - مرضیه خنذان - مریم اهری - مریم حکمت شعار - مریم رحمانی - مریم کاویانی - مژگان محمدی - مسعود صدیق پور- مسعود متولی- مسی امیرزاده - مصطفی سلیمانی- معصومه قلیزاده- معصومه نورزاد آبکنار-منصوره رضایی- منصوره بهکیش- منصوره خسروشاهی- منصوره شجاعی- منیژه شکوهی تبریزی - منیژه مقدم - مهدی قریشی - مهدی کشاورز - مهدی مهدوی آزاد - مهدیه فراهانی - مهران براتی- مهران جنگلی مقدم- مهرداد آهنگر- مهرداد امینی- مهرداد عمادی- مهرداد مشایخی -مهلا افراسيابي- مهناز هدایتی - مهیار دژبانی- میترا براهیمی -میلاد ملک - مینا نساری- مینا نیک - مینو بازرگانی -مینو سلیمانی- مینو فراهانی  -  مینو هوله - میهن جزنی - میهن قریشی
نادر کنعانی - نادر هادی - نازی عظیما - ناهید حسینی - ناهید خیرابی - ناهید قدسی - ناهید میرحاج - نجمه راد - نجیبه اسدپور- ندا فرخ - نرگس شریف پور - نسرین ابراهیمی - نسرین علوی - نگار سیف اللهی - نوری خزین- نوری زاد- نوشین شاهرخی- نوید فاضل- نيلوفر جمشيدي- نیره توحیدی - نیره جلالی(مادر بهکیش) - نیلوفر شهنواز- نیلوفرآسمانی
هادی بختیاری - هایده تابش- هایده ترابی- هدیه مرامی - هلن نوشی- هما میرنیا - همایون فروتن- همایون مهمنش
وجیهه قاضی پناه - وحید کیان ارثی - ویدا فرهودی
یاسمین حشدری- یعقوب کاظمی

آذر گیلانی- آرزو میر شکار - آزاد مرادیان -آزیتا رضوان-آیت نجفی -ابی محسنی - احسان مكوندي -احمد حيدري  -اقدس چرونده- اقدس لطف الله زاده -امیر ساجدی - امیر نصراله سلطانی - ایرج صارمی - ایرج نوعی - بابک علیپور -بهجت امیری- بهروز امیرخیزی - بیژن بهاران - بیژن تاج ور - پرتو نوری علا -پریچهر نعمانی- پوران شیخ نیا - پوری صدیق - پیروز مسافری راد- ترانه شاه محمدی - ثریا فلاح - جعفر آروینی - جمشید متش- داود رحیمی- روجا فلاح - روح انگیز طاهری - روح انگیز ناصح پور - روحی شفیعی - زهرا شمس - زهرا عبداللهي  - زهرا ابراهیمی - ژیلا بشیری - سارا امیرمعافی - سارا كرمزاده - ساناز محسن پور - سعیده گلفر- سمیر گرشاسبی- سیاوش عبقری- سیف اله اکبری- سیما بختیاری- شادی شهین- شقایق رضایی- شهرام هومان- شهین نوروز - شیرزاد نجفی- صادق ناهمی- طیبه فرمانی- عبدالکریم لاهیجی- عشا مومنی- علیرضا داداشی- غزال سعیدی- غلامحسین عسگری- فاطمه میلانی- فرانک فرید- فرشید یاسائی- فروغ رسولی- فرید فرهان- کبری ابراهیمی- کیوان فتوحی- لیلا گلزار- مادر میلانی- محمد صالحی گیلانی- محمدحسین درفش دار- محمدصارمی- محمود مهدي پور- مریم موسوی- مصطفی کردی- منصوره خسروشاهی- مهدی بشیری- مهوش سیف اللهی- مهين سيف اللهي- میثاق پارسا- مینا لبادی - ناهید رئوفی- نرگس عظیمی- نرگس کرمانشاهی- هادی بختیاری- هاشم زینالی- ولی آزادی- یگانه افشار- یوسف پژوم

اسماعیل دانش زاده- افسانه نیلچیان - امیر انصاری - امیر قربانی- اندیشه جعفری -بهاره صمدی (تخلص)- بهزاد رحیمی -بیتا سلماسی- پارسا باروزه - پژمان حیدری - پژمان فراهانی - پندار نیک رفتار - تینا فرزانه پور - جمشید کابلیان - حاج محمد علی انصاری - رضا فرازمند- رویا فرهادی - سحر مفخم - سحر همتی - سیما یزدی - شادی صدر - شاهپور یزدیان - شاهرخ منتظمی - شیرین رهگذر - شیرین عبادی - طلا شکری زاده - عشرت بستجانی - فرشيد ايراني - کتایون کوهسار - گیلدا افشار جم - لادن بازرگان - محمد محمدی - مرتضي مه آبادي (خندان) - مريم ضياء - مریم موسوی - منیژه خسروی - منیژه ملک - مهناز رها - مینو بازرگانی - ویدا سحر خیز

پري عابدين - حمیده نظامی- زهرا ترکاشوند- شاپور غلامي - فاطمه برزویه- فروغ كرمزاده - مازیار مرزبان- محمد کنعانی -مریم حسینقلی زاده -ناهید موسوی

 آناهیتا آزاد فلاح-اختر فاضلی - اسماعيل صالحي - اقدس فرهادیات - اکرم پازوکی- اکرم پژوهش-اولدوز آزادفلاح- پروانه . ش - پروانه راد - پروین اسفندیار - پيام كرمزاده - خلیل انصاری - داریو ش رضایی - رحمان دینخواه - زهره رفیع نژاد - سوسن امیری - شقایق انصاری - شمین  انصاری - شهناز پارسا -شهین انصاری  - شیواانصاری - صفیه تدین -عفت بستجانی- علی - رضا جباری - فرزین بستجانی - فرشته انصاری - فریده رستمی - گل كو اميد - لیلا کاومرصو -محمود بابایی - مراد علیپور - مریم پژوهش - مریم شمیرانی - ملاحت بیگی - ملیحه بشنوایی - منیره بابایی - مهرنوش رضایی - مولود بشنوایی - ناصر زرافشان - ناهید جعفری - ندا مستقیمی - نرگس طیبات - نیما نعیمی - يدالله بختياري

آدریانا بهار- آیشا محمدی-احمد عباداللهی- افشین فیاضی- امید افخمی-بابک بازرگان - بی بی داوری - تارا طاهری- توانا بخشکار- تینا حلاجیان -جمشید افشار -جمشید شرمدل -خدیجه محمدی -دلارام کمال پور -راضیه سادات -رضا لواسانی- ژیلا اشراقی -سارا اسکندر -سارا بهبهانی -سارا پیروز- سامان دوری -ستار داود -ستاره سانا -سحر یاشار -سمن دوری -سودابه اعظمی -سوفیا مارتینی -سیروس پنسی -سیروس معتمدی -شایان شرمدل -شروین قلیان -شهلا شریف -علی پاکزاد - علی سپیدناصر - علی علایی - فجر حکیمی -فرید فرهان- کتی امیرتاش -لوریان اسماعیلی - لیدا اهری - مجید شهبازخانی - مسعودزینالی  - منصوره رحمان - مونا آواد - وحید کریم -ياشار اهوازي

آرش فتوحی-آفاق مصباحی- احسان بایگان- ارسلان مهاجر- اسداله بیات -اسعد گرگانی -اصغر دهقانپور- افسر میلانی -امید برزگر -امید فرجی -بابک پیرنیاکان -بلور پایدار- بهاره احمدی- بهاره افلاکی- بهروز توفیقیان- پروانه حسینی- پروین اعرابیان- پروین قاضی زاده - پوپک باقری- پیام سامی- جلال ستاری- حسن وکیلی- خالد عزیزی- داریوش سرحدی- دانیال دلاوری- دیبا بازرگان پور- رحیم مردوخی- رشید دوستکامی- رضا بهبودی- رضا مشایخ- رعنا نامور- سحر دولت خواه- سعیده مهدوی- سکینه ایمانی- سلیمان زاهدی - سهراب خوشنویس- سوسن فداکار- سیاووش پوررضا- سیما شادفر- شادی نوروزی- شاهرخ افشاری- شکوفه میرسجادی- شکوه سهرابی- شهرام حسن زاده- شهره مقصودلو- شهری مرادویسی- شهناز جواهری- شیرین تدین
صادق مالمیر- صالح حیدرنژاد- صدیقه پاکروان- صنوبر فرخی- طاهره صفاری- عباس حسن زاده- غزاله فرحناک- علی محمد شیخ الملوکی- علی وزیری- عماد رضایی- فاطمه مهری اصل- فرزانه رحمتی- فرشته ستوده- فرشید دوستکامی- فرشید رهبری- کبری رشیدی- کریم بهروزی- کژال مهرآسا- کمال آقایی- کیومرث دهلوی- گلنوش نیک پور- گلی امانی- مارال شیرازی- مازیار شریف پور- ماندانا بهبهانی- ماندانا سعیدی- مانی امانی- مجتبی فتوره چی- محسن آزادی- محمود صلح جو- مرجان نوری- مریم پیرزم- مریم مرادپور- مزدک نیری- مسعود نادری- منصوره زنگنه- مهدی عنایتی- مهدیه احمدی- مهرنوش بقایی- مهرنوش مظفری- مهری فرهادی- مهسا اسدی- مهستی کریمپور- مهناز روحپرور- مینا بهروان- مینا واقفی- مینو نصیری- نادر کثیری- نادره حیدرپور- نازنین سلامی - ناصر کثیری- ناهید کثیری- ندا سلطانی- نرگس دهنوی- نسرین جعفرزاده- نوشین پاک نژاد- نیلو منوچهری- نیلی محتشم- هیمن محمدی-ویدا حاج تبریزی

اویس اخوان-بتول راثی-بهروز فایقیان-تینا جاویدپور-جهان برجیان-داوود امیر ابیاز-رزا سهرابی-رویا دیناروند-زرین پاک نژاد-سعیده نظری-سهیلا لیندهورست-شازی دابویی-شهلا مسافر-فاطمه اتراکی-فرهاد بنی اسد-فروغ سمیع نیا-کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران( برلین)-مریم نظری-میلا مسافر-میلاد خاوری-نیره نظری- نیکزاد زنگنه-هوشنگ دیناروند

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید