حبیب اله لطیفی پور فرزند کرد ما را اعدام نکنید

طنین صدای مادر و خواهر حبیب را رساتر کنیم و از وجدان های بیدار بخواهیم نگذارند ، این دانشجوی 28 ساله اعدام شود.

باز هم خبراجرای حکم اعدام یکی از فرزندان کرد ما ، چون آورار بر سر ما فرود آمده و شب و روز مان را سیاه کرده است وغم عزیزان مان که در خیابان ها به گلوله بسته شدند ، در زندان ها بر اثر شکنجه جان باختند و یا به دار آویخته شده اند را تازه تر کرده است.اعدام تا کی ؟ کشت و کشتار تا کی ؟ خشونت تا به کی ؟
سوالی مادرانه از مسولان داریم :
آیا از سی و دو سال خشونت نتیجه ای عایدتان شده است ؟
صدای آزادیخواهی و عدالتخواهی خاموش شده است ؟
آیا زمان آن نرسیده که از تاریخ درس بگیرید و صدای مردم را بشنوید ؟

آقایان !
حداقل ادعای مسلمانی خود را فراموش نکنید و در ماه محرم کسی را اعدام نکنید .
حبیب اله لطیفی پور حبیب خداست ، زندگی را به او باز گردانید .


تعدادی از مادران پارک لاله (عزادار )تهران
جمعه - 4 دی ماه 89

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

4 نظر

  1. امیدوارم که مردان خدابخودآیندواین چنین گلهای میهن راپرپرنکنند.مادری به عزای فرزندننشانند.اگرهم نشد
    یاران تردیدنداشته باشیدکه سپیده سرخواهدزد

  2. اسلام جنگ رادرماه محرم حرام میداندوقانون قضایی کشوردیه راکه اگربراثرتصادف ویاهرحادثه ای انسانی فوت کنددوبرابراعلام کرده است پس چگونه است که شمادراین مه حرام میخواهیدیکی ازفرزندان پاک این سرزمین رابه قربانگاه عشق ببرید؟

  3. یاران .مادران .هموطنان ساکت نباشیدشایدبایک جمله ویک نظردل مردان قانون به رحم آیدوجان انسانی پاک وشریف نجات پیداکندحتی اگراین فریاددردنیای مجازی باشد

  4. اعدام رابس کنید.قانون اعدام رالغوکنید.مخصوصااعدام فرزندان پاک سرزمینم را

دیدگاه تان را وارد کنید