بازهم دستگیری و بازداشت مادران عزادار

یک بار دیگرهمدردی با مادران و خانواده های داغدیده باعث شد تا دوتن ازحامیان مادران پارک لاله درتاریخ 14/9/1389 و در هفته مبارزه باخشونت علیه زنان توسط سردمداران حکومت اسلامی که مدام ازمنزلت زن سخن میگویند بازداشت و زندانی شوند. مدت سه روز از دستگیری خانم حکیمه شکری و ندا مستقیمی میگذرد و هیچ خبری از آنان در دست نیست .
حکیمه شکری
ما سوال می کنیم آیارفتن بر مزار شهدا و جانباختگان جرم است ؟ آیاهمدردی و دلجویی از خانواده های داغدار امنیت ملی را برهم می زند؟ به کدامین گناه مجرم شناخته می شویم ؟ یک روز مادری رابه گناه جست و جو برای یافتن فرزندش به بند میکشید و روزی به گناه تسلی دادن دیگران.
در این یکسال واندی که از انتخابات می گذرد بارها مادران این مرز و بوم به دلایل واهی بازداشت و زندانی شده اند. امروز این دو مادر فقط برای همدردی باخانواده شهید امیرتاجمیری جانباخته روز عاشورای سال 88 و وقتی در کنار سایر خانوادهای داغدار بودند دستگیرشده اند و کار به آنجا رسیده که خانواده های این داغدیدگان رابه جای دلجویی وحمایت بازداشت می کنند. مادر سهراب اعرابی 6 ساعت بازجویی پس می دهد و مادر رامین رمضانی و مصطفی کریم بیگی بعد از چند ساعت همراه تعدادی از همراهان آزاد می شوند و پدر رامین رمضانی شهیدی که سرباز این کشور بود و در روز25 خرداد شهید شد را به همراه 2 مادر از حامیان مادران پارک لاله بازداشت و به جای نامعلومی می برند وفقط به خانواده رمضانی می گویند برای مدت 10 روز داروهایش را تحویل بدهند.
به خانمها شكري و مستقيمي اتهام كليشه اي جاسوسي! زده شده و اينكه با سايتهاي خارج كشوري در ارتباط بوده ايد و يا اينكه شما روي پول شعار نويسي ميكرده ايد! وسازماندهي و فعاليتهاي مادران و... را شما انجام ميدهيد.!!!
دروغ هاي دستگاه هاي اطلاعاتي تماما،براي به زانو درآوردن مادران فداكار و فعال كه از خانواده هاي دردمند جانباختگان و بازداشتي ها حمايت ميكنند مي باشد.ظالمان حاكم ميخواهند از هر طريقي هر صداي دادخواهي و حق طلبي را با انواع برچسپهاي
رذيلانه سركوب كنند.
ما مادران پارک لاله ضمن محکوم کردن این گونه دستگیری ها و مخصوصا دستگیری این دو مادر و دستگیری پدر رامین رمضانی یکبار دیگر خواسته های برحق خود را به گوش تمامی مردم آزادی خواه می رسانیم و خواهان آزادی فوری و بی قید شرط آنان هستیم .


آزادی کلیه زندانیان سیاسی وعقیدتی 
محاکمه آمرین وعاملین بازداشتها و کشتار جانباختگان سال 88 وسی ودو سال اخیر
لغو مجازات اعدام

مادران پارک لاله
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

4 نظر

  1. هرروزمادری رابه بندمیکشند.ومادران دیگربه پامیخیزند.فرزندانی رابه زندان وچوبه دارمهمان میکنندهزاران مادربه دادخواهی میایدآیادراین سی ودسوال خودتان کمی فکرکنیداگراین روش جوابگوبودکه دیگرمعترضی وجودنداشت چگونه است که امروزیاران دیروزتان باشمادعوادارندوشمارامحکوم میکنندکمی به خودآییید.کمی دراتاقهای فکرتان به جای راههای بازجویی ودستگیری واعدامهابه راههای مثبت ودمکراتیک بیندیشیدبگذاریدملت حرفش رابزندببینیدکدام راه جواب مثبت دارد.آقایان این راه که شمامیرویدبه ترکستان است .

  2. درودبه مادران وطن واقعاکه بهشت زندگی که همان عزت شماست زیزپایاتان است .چون ازکودکی تامیانسالی وحتی پیری حامی وهمراه مافرزندان هستیدومادرمقابل شماازخودگذشتگان سرتعظیم فرودمیاوریم

  3. حکیمه و ندای عزیزم
    مگر نمیدانستید در مملکتی که دفاع از حقوق بشر گناهی است که برای آن سر ها به دار میرود و سیاه چالها پر می شود، همدردی با مادران عزادار جرمی است نابخشودنی؟ اما چه افتخاری بالاتر این "اتهام"؟
    راهتان پر رهرو !

  4. بادودبرمادران مبارزکشورم .

    یک سوال ازدادستان محترم آقای دولت آبادی .آیادرژیم سابق اگرشماوسایرسردمداران حکومت ازشخص رهبرویادیگران که درژیم شاه مبارزه کردنداگرکسی به دیدارخانوادهشان میرفت آیاخوشحال نمیشدنپس چراامروزاین همدردی جرم است چطوردیروزانسانی بودولی امروزجرم است وزندان وجازات دارد؟

دیدگاه تان را وارد کنید