دو شعر از نامادری

تقديم به مادران داغداري كه فرزندانشان بر دار شدند

دايكم داغدار

آن گاه كه

رولكم

در جدال با طناب

ميرغضب

ميان زمين و آسمان

سرگردان

ميدانستم

كه اميدي

به آسمان نيست

و تو اي زمين خون آلود

براي گامهاي مادران

جايي بگذار ....

تا بر نعش

فرزندان بر دار شده ي خود

لالايي كودكان بي معلم را

سر دهند

براي گامهاي مادران

جايي بگذار ...

با ميرغضب هم دست مشو

اشك كودكان

كمانگر را

بياد آر

و نيزه ي كمانداران را

كه ميرغضب را

نشان

براي گامهاي مادران

جايي بگذار ....

جايي بگذار .....


----------------------------------------------------------------------

تقديم به كودكان بي معلم

«كمانگر»


كودكان

در كلاس درس حاضر

آقا معلم

اما ....

در جدال با طناب

كودكان

روي تخته سياه

با اشكهايشان

سرخ مي نويسند

كمانگر

كمانداريم

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید