گزارش گردهمایی این هفته حامیان مادران عزادار در فرانکفورت

روز شنبه 17.04.10 بیشتر از دفعات گذشته به برنامه ما توجه نشان داده شد. اول به دلیل هوای بسیار خوب بهاری و دوم اینکه جای همیشگی ما به دلایلی قابل استفاده نبود و مجبور شدیم با اجازه پلیس به وسط میدان که پر رفت وآمدتر هست برویم.
امروز پلیس توجه خواصی به برنامه ما داشت چون به آنها اعلام شده که در شهرهای مختلف مزدوران رژیم در مراسم اعتراضی ایرانیان مزاحمت ایجاد کرده اند و عکس و فیلم از ایرانیان معترض گرفتند. به همین دلیل دستور دارند که بیشتر مواظب باشند.
امروز اطلاع رسانی به صورت وسیعی انجام شد.


Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید