برای تولد پهلوان نوید افکاری

فریادهای نوید از سیاهچال‌های عادل‌آباد هنوز در گوشهای ماست. 

آن چشمان عاشق، آن صدای امیدوار که در آخرین گفتگوی تلفنی برای انتقال به تهران گفت: "برای طناب دارشان دنبال گردن می‌گردند". 

و هنوز امید به زندگی داشت که شاید در تهران گوش شنوایی باشد، ولی حیف نوید جوان نمی‌دانست که نه تنها مسئولان کشور خودشان را به کری و کوری زده‌اند، بلکه گوش سازمان‌های حقوق بشری هم کر و چشمان‌شان کور است و فقط قلم‌هایشان روی کاغذ میسرد تا بعد از آروغ‌ هایشان این جنایات را محکوم کنند.

امروز تولد نوید افکاری، پهلوانی از شهر عشق و گل و بلبل و شراب شیراز است.

پهلوانی که یقینا اگر فردوسی زنده می‌شد دیگر پهلوان شاهنامه رستم دستان با گرز و زره نبود تا به جنگ دیوان برود، بلکه پهلوانش نوید افکاری بود که بدون زره و سپر و گرز از سیاهچال‌های عادل‌آباد فریاد دادخواهی سر داد.

یادت گرامی باد که بعد از آن مرداد گران
و از پسش شهریوری که خون گریست، 
فریاد دادخواهی زدی
و چون شقایق‌های عاشق همسفر باد شدی.

یادت گرامی باد پهلوان

شفق / از مادران پارک لاله ایران 
۳۱ تیرماه ۱۴۰۲
Tags: ,

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید