سرود انقلاب - برپاخیز

 برپاخیز!

برای زن زندگی آزادی


به نام زن به نام زندگی

رها شویم ز طوق بندگی

شب سیاه ما سحر شود

تمام تازیانه ها تبر شود

که ما جوانه ها صدا شویم

من و تو و دگر دوباره ما شویم


قسم به خون پاک لاله ها

به انقلاب اشک و بوسه ها

در این گذار رنج بی امان

زجان زتن وطن مرا بخوان

که با خروش بانگ سرخ نام تو

جهان بلرزد از قیام تو


به نام زن به نام زندگی

دریده شد لباس بردگی

شب سیاه ما سحر شود

تمام تازیانه ها تبر شود

که ما جوانه ها صدا شویم

من و تو و دگر دوباره ما شویم


برپا خیز!

برای زن زندگی آزادی

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید