«شهریور خونین بار بست»

شهریور خونین بار بست
مهر آمد برای دوستی‌های کودکانه
مهر آمد با غریو گلوله
بوی باروت
گاز اشک آور
بوی خون بر سنگفرش خیابان
و دیگر بارانی نیست
تا بشوید
خون یاران خیابان را

شفق از مادران پارک لاله
۴ مهر ۱۴۰۱
Tags: ,

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید