اول ماه مه، روز جهانی کارگران، بر همه زحمتکشان ایران و جهان مبارک باد!

اول ماه مه روز اعلام همبستگی جهانی کارگران و نشان دادن عزم کارگران در دفاع از « حقوق و کرامت انسانی » آنان استجهان امروز در زیر سایه سنگین سیاه پاندمی کووید ۱۹ قرار دارد و این در حالی است که جنگ و خونریزی در یمن، لیبی، سوریه و سومالی با خشونت و بی رحمی ادامه دارد، در افغانستان طالبان به قدرت بازگشته است و با جنگ در اکرائین که به کشته شدن هزاران نفر، آوارگی و بی خانمانی میلیون ها نفر و ویرانی شهرها و خانه ها روبرو است، به وخیم تر شدن زندگی کارگران و فشار روز افزون بر شانه های آنها در تامین هزینه های روزمره زندگی انجامیده است.

کارگران کشورهای دموکراتیک این روز جهانی را جشن گرفته با همکاران و خانواده های خود بازو به بازو در خیابان ها به راهپیمایی و تظاهرات مسالمت آمیز می پردازند و شادی و پایکوبی می کنندنمایندگان سندیکاهای کارگری در میادین عمومی و در رسانه ها به سخنرانی پرداخته و خواسته های کارگران را اعلام می کنند و به دولت های خود برای نظارت به اجرای قوانین کارفرما و کارگر هشدار می دهند.

اما کارگران در کشورهای استبدادی و بلازده ای مانند ایران، نه تنها جشن و تظاهراتی نمی توانند برگزار کنند، بلکه داشتن سندیکا و تشکل کارگری مستقل و ناوابسته به دولت ضد کارگری که از ابتدایی ترین حقوق امروزی کارگران است، ممنوع می باشدهیچ یک از سردمداران سیستم دیکتاتوری و ضدکارگری در کشور ما نه تنها به خواسته ها و ندای کارگران، اقشار دیگر، تلاشگران حقوق بشر و مدافعان حقوق کارگران کوچکترین توجهی نمی کنند، بلکه آنان را دستگیر، شکنجه و اعدام می کنند.

در حکومت اسلامی میلیون ها نفر در زیر خط فقر زندگی می کنند، بیکاری و اختلاف طبقاتی بی داد می کند، ماه ها حقوق کارگران پرداخت نمی شوداگر کسی به این اوضاع نابسامان و فقر طاقت فرسای اعتراض کند، پاسخش اخراج، زندان، شکنجه و اعدام استسرکوب مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه فقط یک نمونه بارز از این قبیل می باشد.

رژیم ضدکارگری ایران با ۴۳ سال سرکوب و زندان، هرگز نتوانسته است جنبش عظیم و پرتوان کارگران و زحمتکشان را بخواباندبلکه برعکس، هر روزی که می گذرد، صف کارگران منسجم تر و متحدتر می شودتوهم کارگران نسبت به رژیم می ریزد و چشمانشان بازتر می شوندآنان به منافع طبقاتی و دسته جمعی خود بیشتر پی می برند و به صف مخالفان و مبارزان می پیوندند.

در این چند سال گذشته، ما شاهد صفوف متحد و یکپارچه کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان و کنشگران حقوق بشری و مدنی در سراسر ایران بوده ایم.

خیزش های مردمی در دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ و جنبش معلمان و بازنشستگان در ۱۴۰۰ از آن جمله اند که همچنان ادامه دارندبه کمک رسانه های اجتماعی همه روزه دزدی ها و جنایات سرکردگان رژیم و عوامل آنان برای مردم آشکارتر می شوندحکومت اسلامی کشور را به ورشکستگی و ویرانی کشانده استراه حل تمام این مشکلات دست به دست هم دادن و یکی شدن و شکستن این قفل و پاره کردن زنجیر فقر و فلاکت و رها شدن از این حکومت مستبد دینی است.

ما امضا کننده گان این بیانیه، روز جهانی اول ماه مه را به کارگران ایران شادباش می گوییمما یاد همه آزادیخواهان و کارگران جان باخته در زندان ها و در حین کار را گرامی می داریمما خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی و همه فعالان کارگری در زندان ها هستیمما در راه تحقق خواسته ها و آرمان های کارگران و همه زحمتکشان کشورمان، در کنار و پشتیبان آنان هستیم.

زنده باد همبستگی جهانی همه زحمتکشان

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

برای ماه مه ۲۰۲۲ برابر با اردیبهشت ۱۴۰۱

امضاء:

۱ - انجمن جمهوریخواهان ایران - پاریس

۲ - انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند

۳ - انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران - هامبورگ

۴- انجمن فرهنگی ایران و سوئیس - ژنو

۵ - بنیاد اسماعیل خویی

۶ - نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۷- مادران پارک لاله - دورتموند

۸ - حامیان مادران پارک لاله - هامبورگ

۹ - حامیان مادران پارک لاله - فرزنو

۱۰- شبکه همبستگی ملی فرزنو - کالیفرنیا

۱۱- فدراسیون اروپرس

۱۲- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۳- مادران صلح مونترال

۱۴- زنان برای آزادی و برابری پایدار

۱۵- کمیته همبستگی برای حقوق بشر درایران - نروژ

۱۶- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی - پاریس

۱۷- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - هجا

۱۸- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۱۹- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - شیکاگو

۲۰- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال

۲۱همبستگی برای حقوق بشر درایران کلگری

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید