شاعر سرزمینم، بکتاش آبتین- شعر از شفق

شاعر سرزمینم 
بکتاش آبتین را
بدون وداع یاران 
مهر خاموشی بر لبان تبدارش زدند
ولی صدای جیرینگ جیرینگ زنجیر پاهایش
سکوت بیمارستان را در هم شکست
شاعر به کما رفت 
خوابی که بیداری نداشت
ولی صدای شعرهایش 
فریاد آزادی خواهی اش 
خواب زور گویان تاریخ را برهم خواهد زد.

شفق/ از مادران پارک لاله ایران
۱۸ دی ۱۴۰۰
Tags: ,

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید