۱۰ اکتبر روز جهانی نه به اعدام را گرامی می داریم.جمهوری اسلامی شاهین ناصری را کشت.

جان تمام زندانیان سیاسی عقیدتی در خطر است.

چند روز پیش سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که در ده سال گذشته ۷۲ زندانی سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی به قتل رسیده انداما هیچ کس به درستی نمی داند در طول حیات حکومت اسلامی چند صد تن از دگراندیشانی مانند سعیدی سیرجانی ها، زهرا کاظمی ها، ستار بهشتی ها و شاهین ناصری ها... در زیر شکنجه و یا بر اثر بی توجهی به وضعیت داروئی و درمانی آنان در زندان ها جان باخته اندزندان های رژیم اسارتگاه هایی هستند که در آن ها هیچ قانونی به جز اراده جلادان نیروهای امنیتی حاکم نیست و آن هم عبارت از اعمال مرگ تدریجی و از پا درآوردن زندانیان استطبق باورهای ایدئولوژیک و مذهبی حاکمان جمهوری اسلامیِ و پاسداران، زندانیان سیاسیعقیدتی به مثابه اسیران جنگی می باشندبراساس چنین باور ضد انسانی و ارتجاعی بود که خمینی فرمان کشتار حدود پنج هزار زندانی سیاسی را در تابستان سال ۶۷ صادر کرد.

در این روزها شاهین ناصری، شاهد شکنجه نوید افکاری، در زیر شکنجه های نیروهای امنیتی تحت فرمان خامنه ای – رئیسی جان باخت.

کشته شدن شاهین ناصری آخرین جنایت نیروهای امنیتی و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی نخواهد بوددر حال حاضر بسیاری از زندانیان به خاطر بیماری و شرایط زیستی نامناسب و عدم دسترسی به درمان و دارو و یا به علت ایستادگی و دادخواهی با مرگ دست و پنجه نرم می کنند.

وظیفه تمام مخالفان نظام قرون وسطائی حکومت اسلامی است که صرف نظر از گرایشات و اختلاف نظرهای سیاسی، لااقل برای دفاع از جان کسانی که جان خود را برای آزادی مردم ایران و عدالت اجتماعی در طَبَق اخلاص گذشته اند و به اسارت حکومت اسلامی در آمده اند، در یک صف واحد به پا خیزند و اجازه ندهند که حکومت "هیأت مرگزندانیان سیاسی عقیدتی را یکی پس از دیگری از پای در آورد.

اقدام مشترک تمامی مدافعان حقوق بشر و کرامت انسانی در ایجاد صدای دادخواهی نیرومند و مشترک در خارج از کشور می تواند در همراه کردن افکار عمومی جهانیان برای حفظ جان زندانیان سیاسی ایران مؤثر واقع شود.

۱۰ اکتبر روز جهانی نه به اعدام استما نهادهای حقوق بشری و امضا کنندگان این بیانیه، ضمن گرامی داشت این روز، از تمام شخصیت ها و نهادهای مدافع حقوق بشر ایرانی در سراسر جهان درخواست می کنیم که به یاری همدیگر در این روز یک حرکت اعتراضی سراسری را علیه حکومتی که از روز نخست بنیان خود را بر زندان و شکنجه و اعدام دگراندیشان و منتقدان و آزادی خواهان استوار کرده است، سازماندهی کنیم و صدای دادخواهی مردم و زندانیان سیاسی-عقیدتی ایران را در دنیا طنین افکن سازیم.

اعزام نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای بازدید از زندان های جمهوری اسلامی و دیدار با زندانیان و خانواده های آنان می تواند خواسته مشترک همه ما دراین روز باشد.

ما کشتن شاهین ناصری را محکوم می کنیم.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱


امضاء کنندگان:

۱ - انجمن زنان ایرانی - مونترال

۲ - انجمن جمهوریخواهان ایران - پاریس

۳ - انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند

۴ - انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران - هامبورگ

۵ - انجمن فرهنگی ایران و سوئیس - ژنو

۶ - بنیاد اسماعیل خویی

۷ - حامیان مادران پارک لاله - هامبورگ

۸ - حامیان مادران پارک لاله - فرزنو

۹ - شبکه همبستگی ملی فرزنو- کالیفرنیا

۱۰- فدراسیون اروپرس

۱۱- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۲- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۱۳- کمیته همبستگی برای حقوق بشر درایران - نروژ

۱۴- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی - پاریس

۱۵- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - شیکاگو

۱۶- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - هجا

۱۷- مادران پارک لاله - دورتموند

۱۸- مادران صلح مونترال

۱۹- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۲۰- همبستگی برای حقوق بشر در ایران - کلگری

۲۱- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال

۲۲همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران

۲۳زنان برای آزادی و برابری پایدار

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید