نامه ۸۱ نفر از خانواده های اعدامیان دهه شصت و کشتار تابستان شصت و هفت در ایران


خطاب به مقامات مسئول
آقای پیروز حناچی شهردار محترم تهران
با سلام.

خاوران یادمان عزیزان از دست رفته ماست.
متاسفانه در روزهای اخیر، خبرهایی مبنی بر تغییراتی در گورستان خاوران شنیده بودیم که مغایر حرمت انسانی است.
روز جمعه سوم اردیبهشت در دیدار از خاک بی نام و نشان عزیزانمان، آنچه را که باورش تکان دهنده بود، دیدیم. قبرهایی در قطعه گورهای دست جمعی عزیزانمان حفر و دو متوفی بهایی نیز در آن قبرها به خاک سپرده شده بودند.
بیش از سی و اندی سال از کشتار فرزندان، همسران، خواهران و برادران ما می گذرد. طبق شواهد خاک خاوران مدفن پیکر پاکشان است.
با چه هدفی و نیتی و از منظر کدام باور و اعتقادی دستور این عمل داده شده است؟

جناب شهردار و اعضای محترم شورای شهر! این حقوق شهروندی و انسانی ما خانواده هاست که از محل دقیق خاکسپاری عزیزانمان با خبر باشیم و بتوانیم با حضور بر سر مزارشان، یاد عزیزانمان را گرامی بداریم. اکنون پس از حدود چهل سال محرومیت از این حق، ما خواهان عدم تعرض و تغییرات در این گورستان هستیم.
مصرانه از شما می خواهیم از اِعمالِ اجبار بر هموطنان بهایی برای خاکسپاری عزیزان متوفیشان در قطعه ی گورستان جمعی خودداری کنید و نمک بر زخم کهنه ی ما نپاشید.

رونوشت:
اعضای محترم شورای شهر تهران
دفتر ریاست جمهوری
وزارت کشور


۱- ایران آبکناری همسر زنده یاد روزبه گلی آبکناری

۲- محمد علی آتیک برادر زنده یاد گلعلی آتیک

۳- فهیمه آتیک خواهر زنده یاد گلعلی آتیک

۴- سهیلا اصغری همسر زنده یاد علیرضا (نادر) صلواتی خوش قلب

۵- چشمه اخوت مقدم فرزند زنده یاد حسین اخوت مقدم

۶- فرشته ارسطو همسر زندد یاد نادر حبیبی

۷- شهناز پارسا همسر زنده یاد محمد رضا گلپایگانی

۸- ستاره پورجعفر مادر زنده یاد مهدی عماری

۹- فاطمه صدیق تنکابنی همسر زنده یاد علیرضا کیانی

۱۰– سیمین تنکابنی همسر زنده یاد مجید تنکابنی

۱۱– بهرام جهاندار برادر زنده یاد بهروز جهاندار

۱۲- پگاه جهاندار فرزند زنده یاد بهروز جهاندار

۱۳- سهیلا ترکی خواهره زنده یاد حمید ترکی

۱۴- مینا تاج ور مادر زنده یاد ایرج هاشم زاده

۱۵- رحمت اله جهاندار برادر زنده یاد بهروز جهاندار

۱۶- فرنگیس جهاندار خواهر زنده یاد بهروز جهاندار

۱۷- شکوفه جهانشیر مادر زنده یاد سیامک جعفرزاده

۱۸- معزز خواهشی همسر زنده یاد کمال الدین پاک دل

۱۹- فیروزه خلفی همسر زنده یاد غلامرضا (حسام) یگانه

۲۰- اکرم خاتم همسر زنده یاد رسول رضائیان

۲۱- طیبه دهباشی همسر زنده یاد ناصر اخوان اقدم

۲۲- حشمت داوودی همسر زنده یاد فتح اله دیانت

۲۳- زهرا ریاحی خواهر زنده یادان جعفر، محمد صادق و علی ریاحی‌

۲۴- فاطمه ریاحی خواهر زنده یادان جعفر، محمد صادق و علی ریاحی

۲۵- خانواده رحیمی، خانواده زنده یاد یحیی رحیمی

۲۶- زهرا رمضان پور مادر زنده یاد لقمان مدائن

۲۷- فریبا رزاقی همسر زنده یاد مهدی عماری

۲۸- گلی رضائی همسر زنده یاد عبدالهاشم امیدوار

۲۹- راحله راحمی پور خواهر زنده یاد حسین راحمی پور

۳۰- فرزانه راجی خواهر زنده یاد فرشید راجی

۳۱- مهری رضائی جهرمی خواهر زنده یادان بیژن رضائی جهرمی و بهنام رضائی جهرمی

۳۲- فاطمه زکی پور خواهر زنده یاد محمود زکی پور

۳۳- ایران زرگر خواهر زنده یاد مجتبی زرگر

۳۴- خانواده زکی پور، خانواده زنده یاد محمود زکی پور

۳۵- اختر سیف همسر زنده یاد حسن دشت آرا

۳۶- زهرا سیمیاری خواهر زنده یاد عبدالمجید سیمیاری

۳۷- فاطمه سرحدی زاده خاله زنده یاد کبری (منیژه) معنوی پرست

۳۸- فرشته سلطانی همسر زنده یاد علیرضا سپاسی آشتیانی

۳۹- ویدا صالحی خواهر زنده یاد فریبرز صالحی

۴۰- منیژه صدرزاده خواهر زنده یاد کمال صدرزاده

۴۱- مریم صدرزاده خواهر زنده یاد کمال صدرزاده

۴۲- منیره صدرزاده خواهر زنده یاد کمال صدرزاده

۴۳- فروغ صادقی نرافی خواهر زنده یاد یدالله صادقی نراقی

۴۴- محبوبه صادقی نراقی خواهر زنده یاد یدالله صادقی نراقی

۴۵- نرگس طیبات همسر زنده یاد اسماعیل پورمحمدی چنارین

۴۶- خدیجه عباس پور مادر زنده یاد مجید تنکابنی

۴۷- محمود عماری برادر زنده یاد مهدی عماری

۴۸- رباب عماری خواهر زنده یاد مهدی عماری

۴۹- مهین فهیمی همسر زنده یاد حمید منتظری

۵۰- راضیه قریشی لنگرودی خواهر زنده یاد رضا قریشی لنگرودی

۵۱- مریم طالبی کلخوران خواهر زنده یاد عادل طالبی کلخوران

۵۲- سیمین علائی همسر زنده یاد سعید کاظمی

۵۳- میترا عاملی همسر زنده یاد انوشیروان لطفی

۵۴- فرنگیس عسگری همسر زنده یاد جلیل جباری

۵۵- معصومه عجم خواهر زنده یادان حسن عجم و علی عجم

۵۶- فریبا یگانه خواهر زنده یاد غلامرضا (حسام) یگانه

۵۷- پروین یگانه خواهر زنده یاد غلامرضا (حسام) یگانه

۵۸- زهرا یگانه خواهر زنده یاد غلامرضا (حسام) یگانه

۵۹- هائده قائدی خواهر زنده یادان صادق قائدی و جواد قائدی

۶۰- افسر کریمی همسر زنده یاد محسن قیاسوند

۶۱- منیژه گازرانی خواهر زنده یاد بهمن گازرانی

۶۲- پروین گازرانی همسر زنده یاد علیرضا محمدی کمیجانی

۶۳- هادی گازرانی پدر همسر زنده یادان علیرضا محمدی کمیجانی و بهمن گازرانی

۶۴- سعیده لامعی همسر زنده یاد منوچهر سرحدی

۶۵- طاهره لامعی خواهر زنده یاد حسین لامعی

۶۶- عاطفه لامعی خواهر زنده یاد حسین لامعی

۶۷- داریوش لطفی برادر زنده یاد انوشیروان لطفی

۶۸- منصوره معینی همسر زنده یاد مسعود انصاری، خواهر زنده یاد هیبت الله معینی و خواهر همسر زنده یاد کسری اکبری کردستانی

۶۹- شهربانو منشی رودسری همسر زنده یاد بهروز یوسفی و خواهر زنده یاد عباسعلی منشی رودسری

۷۰- عباس مدائن پدر زنده یادان لقمان، داوود، مبشر و لیلا مدائن

۷۱- محسن مدائن برادر زنده یادان، لقمان، داوود، مبشر و لیلا مدائن

۷۲- افسانه مدائن خواهر زنده یادان لقمان، داوود، مبشر و لیلا مدائن

۷۳- منصور مدبر خواهر زنده یاد حمید مدبر

۷۴- مهین محمدی کمیجانی خواهر زنده یاد علیرضا محمدی کمیجانی

۷۵- مهری محمدی کمیجانی خواهر زنده یاد علیرضا محمدی کمیجانی

۷۶- زهرا محمدی کمیجانی خواهر زنده یاد علیرضا محمدی کمیجانی

۷۷- فاطمه محمدی کمیجانی خواهر زنده یاد علیرضا محمدی کمیجانی

۷۸- مریم محبوب خواهر زنده یاد اصغر محبوب

۷۹- اکرم محبوب خواهر زنده یاد اصغر محبوب

۸۰- مینا محبوبی همسر زنده یاد محمود بهکیش، همسر برادر زنده یادان محمدعلی بهکیش و زهرا بهکیش

۸۱- اعظم مقدس خو همسر زنده یاد پیروز احیا

۵ اردیبهشت ۱۴۰۰Tags: ,

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید