به مناسبت ۱۹ بهمن


وقتی نگران به زیر کشیدن 
ستاره ها بودیم
ماه را هم از ما گرفتند
گم شدیم در یک شب سرد و تاریک

شفق 
یکی از مادران پارک لاله ایران
۱۶ بهمن ۱۳۹۸
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید