۵ تشکل کارگری: عزای عمومی به یاد به خون خفتگان خیزش مردمی آبان ماه ۹۸

▪️ در هر مرحله از عمیق تر شدن بحران های اقتصادی و سیاسی در سراسر جهان، به همان میزان یورش به سطح معیشت زندگی کارگران و توده ی زحمتکش شهری و روستایی از سوی نظام سرمایه داری و دولت های حاکم فزونی می یابد.
حاکمیت سرمایه داری در ایران، تنها راه مقابله و خلاصی از بحران های داخلی، منطقه ای و بحرانی که در سطح جهانی بوسیله ی تحریم های اقتصادی خود را ظاهر ساخته است، را از یکطرف، با تحمیل ریاضت های اقتصادی و یورش عنان گسیخته به سفره ی کارگران و زحمتکشان و از طرف دیگر به وسیله ی سرکوب خشن و عریان هر اعتراضی پاسخ داده و در این عرصه از هیچ ترفندی روی گردان نیست . اعتراضات سراسری مردم به پا خاسته در آبان ماه به گرانی ۳ برابری بنزین و تاثیرات کمرشکن آن بر سطح معیشت و زندگیشان، در راستای اعتراض به چنین روندی خیابان شهرهای ایران را به لرزه درآورد. سیاست کشتار محرومان معترض، بازداشت های گسترده، تخریب و تهدیدهای امنیتی و همچنین در پناه منکوب نمودن آزادی بیان و ارتباطات با قطع اینترنت، سانسور و قلب واقعیت ها، و آشوب طلب خواندن مردمی که در بدیهی ترین و ابتدایی ترین شکل اعتراض مدنی به خیابان ها روی آوردند، و با پاک کردن صورت مسئله، یعنی گرانی بنزین سعی نمودند هرگونه اعتراض احتمالی را در آینده سد نمایند.
ما بارها اعلام نموده ایم که با ایجاد تشکل های توده ای در محیط کار و محلات و مراکز آموزشی و… ، می توان از قدرت مانور سرمایه داری در تمامی زمینه ها کاست، حتی از تخریب یک اعتراض سراسری مدنی، تحت عنوان آشوب و یا هر انگی که مهندسی سرکوب در جهت وارونه سازی چهره ی اعتراضات توده ای جهت سرکوب عریان به آن دست می یازد را مانع گشت.
ما ضمن ارج گذاری به اعتراضات به حق آبان ماه مردم زحمتکش و جهت گرامی داشت یاد جانباختگان راه عدالت و آزادی همگام با تمامی مردمی که تا پای جان فریادگر اعتراضات بودند، روز پنجشنبه ۱۴ آذر را عزای عمومی اعلام می داریم و به طرق زیر و استفاده از سایر ابتکارات مردمی همدرد و همراه خانواده های بازماندگان این فاجعه سرکوب خونین هستیم:
۱- در روز پنج شنبه ۱۴ آذر ماه با پوشیدن لباس سیاه و تقدیم دسته گل بر سر مزار این عزیزان حضور یافته و یا در سطح شهر با روشن کردن شمع و یا هر ابتکار عملی دیگری ازجمله خاموش کردن چراغ منازل در ساعت ۹ شب ، یاد قربانیان اعتراضات را گرامی می داریم.
۲- در روز شنبه ۱۶ آذر ماه به احترام جان باختن دانش آموزان و دانشجویان ، در سراسر مراکز آموزشی، در ساعت ده صبح و در شیفت عصر در ساعت ۳ بعد از ظهر معلمان همراه با دانش آموزان یک دقیقه سکوت نموده، و یا معلمان می توانند حتی با پوشیدن جامه ی سیاه بر سر کلاس ها حضور یابند.
۳- همزمان با شانزده آذر که مصادف با روز دانشجو و نماد تاریخی مبارزات حق طلبانه دانشجویان محسوب می گردد، دانشگاه ها نیز در برگزاری این یادمان مشارکت نمایند.

۱- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۲- گروه اتحاد بازنشستگان
۳- گروه تلگرامی اتحاد کارگر و معلم
۴-گروهی از معلمان بازنشسته
۵-کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید