پاییز سرخ

پاییز امسال رنگارنگ نبود
حتی به رنگ نارنجی
پاییز سرخ سرخ بود
نه فقط درختان داغ
حتی کف خیابانهایش
رنگ خون داشت وداغی گلوله
باران خون را شست 
با غمگین ترانه مادران چه میکنید
این پاییز را باید درتاریخ نوشت
خونین
یلدامبارک

شفق
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید