محکومیت هفت مدافع حقوق بشر؛ مضحکه‌ی عدالت

 

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از دولت‌مردان ایران خواست اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، عسل محمدی، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و محمد خنیفر و نیز کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند.
در فراخوان فوری برنامه‌ی نظارت که روز ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) منتشر شده، آمده است:
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه‌ی مشترک «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌ها‌ی حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه‌ای دریافت کرده و از شما درخواست می‌کند فوری در باره‌ی موضوع زیر در ایران اقدام کنید.

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌ها‌ی حقوق بشر) از صدور حکم‌ها‌ی طولانی زندان برای هفت مدافع حقوق بشر به‌خاطر فعالیت‌ها‌ی سندیکایی یا گزارش‌دهی درباره‌ی این گونه فعالیت‌ها‌ در چارچوب اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شوش، استان خوزستان در جنوب غربی ایران، مطلع شده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز ۷ سپتامبر ۲۰۱۹ (۱۶ شهریور ۱۳۹۸) در پی محاکمه‌ها‌ی ناعادلانه در ماه اوت (مرداد) سه مدافع حقوق کارگری و چهار روزنامه‌نگار اینترنتی را به حبس‌ها‌ی طولانی محکوم کرد. شش تن از این هفت مدافع حقوق بشر چندین ماه است که در زندان به سر می‌‌برند.

نام و شرح محکومیت‌ها‌ی این هفت تن به شرح زیر است:
آقای اسماعیل بخشی، سخنگوی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، در مجموع ۱۴ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق: هفت سال به اتهام گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی (ماده‌ی ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی)؛ دو سال به اتهام اهانت به رهبری (ماده‌ی ۵۱۴)؛ دو سال به اتهام نشر اکاذیب (ماده‌ی ۶۹۸)؛ یک سال و شش ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام (ماده‌ی ۵۰۰)؛ و یک سال و شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق به اتهام اخلال در نظم عمومی (ماده‌ی ۵۱۰).
آقای محمد خنیفر، عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، در مجموع شش سال زندان: پنج سال به اتهام گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی (ماده‌ی ۶۱۰)؛ یک سال به اتهام تبلیغ علیه نظام (ماده‌ی ۵۰۰)؛
خانم سپیده قلیان، فعال جوان حقوق کارگری که از اعتراض‌ها‌ی کارگران هفت تپه حمایت کرده بود، در مجموع به ۱۸ سال زندان: هفت سال به اتهام گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی (ماده‌ی ۶۱۰)؛ هفت سال به اتهام عضویت در گروه گام (“گروهی با هدف اخلال در امنیت ملی”، ماده‌ی ۴۹۹)، یک سال و شش ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام (ماده‌ی ۵۰۰)، دو سال و شش ماه به اتهام نشر اکاذیب (ماده‌ی ۶۹۸)؛
آقای امیر حسین محمدی‌فرد، خانم ساناز اللهیاری، خانم عسل محمدی و آقای امیر امیرقلی، چهار روزنامه نگار و عضو هیئت تحریریه‌ی مجله اینترنتی به نام گام که به مسائل مربوط به عدالت اجتماعی و از جمله حقوق کارگری می‌‌پرداخت و درد و رنج کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را بازتاب می‌‌داد، در مجموع به ۱۸ سال زندان: هفت سال به اتهام گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی (ماده‌ی ۶۱۰)؛ هفت سال به اتهام عضویت در گروه گام (“گروهی با هدف اخلال در امنیت ملی”، ماده‌ی ۴۹۹)، یک سال و شش ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام (ماده‌ی ۵۰۰)، دو سال و شش ماه به اتهام نشر اکاذیب (ماده‌ی ۶۹۸)؛
شش تن از این فعالان به حداکثر محکومیت مقرر در قانون مجازات اسلامی برای هر اتهام محکوم شده‌اند و محکومیت آنها به علت تعدد اتهام‌ها‌ یک برابر و نیم افزایش یافته است. درصورت تایید محکومیت و حکم‌ها‌ی زندان در مرحله‌ی تجدیدنظر، آنها باید بیشترین حکم زندان را بگذرانند.

برنامه‌ی نظارت نگرانی عمیق خود را از محکومیت و حبس خود سرانه‌ی آقای اسماعیل بخشی، خانم سپیده قلیان، خانم عسل محمدی، آقای امیرحسین محمدی‌فرد، خانم ساناز اللهیاری و آقای امیر امیرقلی و همچنین صدور حکم برای آقای محمد خنیفر ابراز کرده و آورده است: این حکم‌ها‌ گویا با هدف مجازات آنها به‌خاطر دفاع از حقوق کارگران صادر شده است. برنامه‌ی نظارت همچنین از دولت‌مردان جمهوری اسلامی خواسته است فوری و بدون قید و شرط ۶ مدافع حقوق کارگری را آزاد کنند و به آزار کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر در ایران، از جمله در سطح قضایی خاتمه دهند.
برنامه ی نظارت در این فراخوان از مخاطبین خود درخواست کرده است از دولتمردان ایران بخواهند:
 در هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی آقای اسماعیل بخشی، خانم سپیده قلیان، خانم عسل محمدی، آقای امیرحسین محمدی‌فرد، خانم ساناز اللهیاری، آقای امیر امیرقلی و آقای محمد خنیفر و نیز کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر دیگر در ایران را تضمین کنند؛
 آقای اسماعیل بخشی، خانم سپیده قلیان، خانم عسل محمدی، آقای امیرحسین محمدی‌فرد، خانم ساناز اللهیاری، آقای امیر امیرقلی و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر دیگر زندانی را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند زیرا حبس آنها خودسرانه است و این اقدام‌ها‌ گویا به منظور مجازات آنها به‌خاطر فعالیت به‌حق حقوق بشری آنها انجام می‌شود؛
ـ تحقیقات فوری، جامع، غیرجانبدارانه و شفافی را درباره‌ی ادعای شکنجه‌ی آقای اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان انجام دهند، مسئولان آن را شناسایی کنند، آنها را در دادگاهی مستقل مورد محاکمه قرار دهند و طبق قانون به مجازات برسانند؛ و غرامت کافی، موثر و فوری شامل خسارت و اعاده‌ی حیثیت متناسب به آقای اسماعیل بخشی خانم سپیده قلیان عرضه کنند؛
 به کلیه‌ی اقدام‌ها‌ی آزاردهنده، ازجمله در سطح قضایی، علیه آقای اسماعیل بخشی، خانم سپیده قلیان، خانم عسل محمدی، آقای امیرحسین محمدی‌فرد، خانم ساناز اللهیاری، آقای امیر امیرقلی و آقای محمد خنیفر و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر دیگر در ایران پایان دهند و انجام بدون مانع فعالیت‌ها‌ی آنها را تضمین کنند؛
 در هر شرایطی اعلامیه‌ی سازمان ملل در باره‌ی مدافعان حقوق بشر را که در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۸ (۱۸ آذر ۱۳۷۷) در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده، رعایت کنند، به ویژه ماده‌ها‌ی ۱، ۶، ۹، ۱۱ و ۱۲ آن را؛
 تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی‌ها‌ی اساسی مطابق با موازین بین‌المللی حقوق بشر و عهدنامه‌ها‌ی بین‌المللی که ایران نیز مُتعاهِد آنهاست، در هر شرایطی رعایت خواهند شد.
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید