به مناسبت دادگاه هفت تپه


ای کارگران، ستم دیدگان تاریخ بیدار شوید
امروز نه اسماعیل بخشی که هفت تپه دادگاهی می شود
امروز کارگران ایران در بیدادگاه حساب پس می دهند
بدانید که نان را محکوم می کنند.

امروز سپیده آن دختر زیبارو،
گاه با موهای صورتی و گاه با موهای آبی
که از زیر شال اجباری بیرون زده
به دادگاه می رود
و بدانید که قلم را دادگاهی می کنند

سپیده و اسماعیل و امیرقلی ها و هفت تپه را به زندان می کنند
تا سرود آزادی را به زندان کنند
با شمایم طرفداران قلم
قلم ها را بیرون آورید
تا آزادی لبخند زند.

با شمایم جویندگان نان
به پاخیزید!

شفق/ از مادران پارک لاله ایران
۱۲ مرداد ۱۳۹۸

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید