۱۹ اردیبهشت، روز ماهی سیاه کوچولوی وادی کردستان، فرزاد کمانگر است.

یادت گرامی باد
ای معلم عشق
که رقص در باد را با سرود عشق جاودانه کردی. 

امروز رقص در باد ۹ ساله شد
برای فرزادی که کوله  ی دریا بر پشت داشت، ولی سر بر دار گذاشت
و عشق رفتن به دریا را چون معلم اش به تاریخ سپرد
او که از فرمول ریاضی یک با یک برابر نیست
در پای تخته سیاه،  
برای کودکان سرزمین اش، آوازی ساخت
از جنس شقایق ها.
و از وادی عاشقان،
نامش را فریاد می زنند،
هر زن و مردی که عشق بر جان می خرند
و در محفل عاشقان می رقصند. 

شفق
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید