روز جهانی کارگر گرامی باد اسماعیل بخشی را فراموش نکنیم!


• سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در آستانه ی روز جهانی کارگر خواهان تشدید حمایت ها از اسماعیل بخشی شد ...
اخبار روز 
سه‌شنبه  ۱۰ ارديبهشت ۱٣۹٨ -  ٣۰ آوريل ۲۰۱۹


سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در اطلاعیه ای که در آستانه ی روز جهانی کارگر منتشر کرده، خواهان ادامه ی حمایت ها از اسماعیل بخشی کارگر زندانی عضو این سندیکا شده است.

در این بیانیه آمده است: اسماعیل بخشی نماینده ما کارگران هفت تپه به طور غیرقانونی در زندان است، چرا؟ جرم او چیست؟
او برای زندگی خودش و ما کارگران هفت تپه تلاش کرده است. او برای جلوگیری از به عقب افتادن مطالبات همه ما تلاش کرده است. او برای جلوگیری از به تاراج رفتن اموال شرکت هفت تپه و از بین رفتن زندگی کارگران تحت عنوان خصوصی سازی در زندان است. به خاطر اینکه نماینده کارگران بود در مقابل کارفرما سر تعظیم فرود نیاورد، وقتی کارفرما به طور غیرقانونی مجمع نمایندگان را منحل کرد حاضر به تسلیم نشد، زیرا نماینده ما بود و خود را در مقابل کارگران مسئول می دانست نه درخدمت کارفرما.
او حاضر شد زندان برود اما در شورای فرمایشی اسلامی که نماینده کارفرما و دولت است عضو نشود. او حاضر شد دوری از خانواده اش را تحمل کند اما به منافع کارگران هفت تپه خیانت نکند. او به خاطر دفاع از زندگی خود و کارگران هفت تپه، زندان و شکنجه را پذیرفت. انواع و اقسام اتهامات نکرده از جمله ارتباط با خارج و گروه های مختلف را به اسماعیل از جانب حامیان کارفرما زدند. اما به منافع کارگران هفت تپه پشت نکرد و کلمه ای علیه همکارانش نگفت.

در ادامه ی این اطلاعیه آمده است: در روز کارگر, یازده اردیبهشت, از اسماعیل بخشی به هر شکلی که می توانیم اعلام حمایت کنیم.
با یک دقیقه دست از کار کشیدن، یا به صدا در آوردن سوت کارخانه، و هر نوع رفتاری که نشان دهنده قدرت اعتراض ما کارگران به زندانی شدن نماینده مان اعتراض کنیم.
در این روزها به دیدن خانواده اسماعیل بخشی برویم تا خانواده اش بدانند که کارگران هفت تپه علیرغم همه فشارها و تهدیدها نماینده واقعی خود را تنها نمی گذارند. 

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید