سلام بر خرمشهر

من از خونین شهرم
شهر خون و قیام
وقتی از لوله های شهرم
به جای آب، خون جاری شد
وقتی جوابم 
به جای قطره ای آب، گلوله بود
منهم سکوت تمامی سال های رنجم را فریاد زدم
و مشت گره کرده ام را به سوی لوله اسلحه تو
نشانه گرفتم.
 
شفق 
۱۰ تیر ۱۳۹۷
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید