سندیکای نقاشان استان البرز: ما خواهان پایان دادن پرونده سازی علیه کارگران هستیم!

گزارش بازجویی از واله زمانی 

اخبار روز 
پنج‌شنبه  ۲٨ تير ۱٣۹۷ -  ۱۹ ژوئيه ۲۰۱٨

قابل توجه کارگران و فعالین:
هفته گذشته واله زمانی، از اعضا و بنیان گذاران سندیکای نقاشان استان البرز بنا به اتهامان واهی قید شده در پرونده ای که در سال ۱٣۹۴ به اتهام حضورش بر سر مزار شاهرخ زمانی (پسر عموی واله) و از اعضای افتخاری سندیکای نقاشان استان البرز که به طرز مشکوکی در زندان گوهر دشت جان باخت به دادسرای شهید مقدسی شعبه ۶ بازپرسی احضار شده بود، واله زمانی روز یکشنبه ۲۴ تیر ۱٣۹۷ در محل نامبرده حاضر شده و او را به بهانه اینکه پرونده شما تکمیل نیست مجددا" مورد باز جویی قرار دادند. تکمیل نبودن پرونده به این لحاظ بهانه است که در باز جویی روز یکشنبه به جای پرسیدن سوال از موارد مربوط به سال ۱٣۹۴ بر سرمزار شاهرخ عزیز، از واله در مورد اعتراضات دی ماه ۱٣۹۶، ارتباط داشتن با فعالین و احزاب و سازمانها در داخل و بیرون از ایران، از اعتراضات اخیر در اقصا نقاط ایران و در رابطه با دریافت پول از خارج و ... سوال کردند که جواب های واله درست و دقیق که هیچ کدام از این موارد ارتباطی به من ندارند بوده و هست. (لازم به ذکر است که بیشترین موارد بیانات بازجوها، تنظیم سوالات و اطلاعات مورد استفاده بازجوها بر پایه بحث ها و دعواها و اتهامات زده شده به فعالین از طرف دیگر فعالین در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک، تلگرام و ... بوده اند. این حقایق را با بررسی و پرس جو از تعدادی از احضار شده ها می شود کسب کرد.) ضمن اینکه چنین نقشه ها و برنامه های ضدکارگری (احضارهای برنامه ریزی شده، بازجویی مجدد، زدن اتهامان جدید و...) باید رو به عموم کارگران گزارش شوند لازم است برای روشنتر شدن موضوع سوالات زیر را طرح کنیم:
۱- پرونده ساخته شده علیه واله زمانی به اتهام حضورش بر سر مزار پسر عمویش در سال ۱٣۹۴ چه ارتباطی به مسائل اعتراضات ۱٣۹۶ و ۹۷ دارد؟
۲- آیا چنین اعمالی (ارتباط دادن پرونده ۱٣۹۴ به موارد ۱٣۹۶ و ۹۷) عین اعمال ضدکارگری و غیرقانونی نیست که توسط قوه قضائیه مدعی قانون مداری پیش برده می شوند؟
٣- به چه دلیل و با چه هدفی قوه قضائیه هر روز تلاش می کند از طروق غیرقانونی برای تحت فشار قرار دادن فعالین کارگری که برای دفاع از حقوق خود و آزادی و برابری با دزدان و اختلاس گران و کارفرمایان مقابله و مبارزه می کنند با پرونده سازی های بی پایه و اساس تحت فشار قرار داده و هر روز اتهامات واهی جدید به انها وارد نماید؟
۴- ما کارگران میپرسیم با این همه فلاکتی که به جامعه و ما کارگران تحمیل کردید دیگر چه می خواهید؟
چنین سوالاتی و دهها سوال از این دست بنا به دلیل گزارشات دریافتی از دادسراهای مختلف که هر روز دهها فعال کارگری را که سالها قبل علیه شان پرونده سازی شده اخیر احضار می کنند و تحت بازجویی مجددا بر مبنای سوالات بی ربط مورد اتهامات بی پایه و اساس چدید قرار می دهند. از جمله در دادسرای مقدسی بیش از ٣۰ فعال که پرونده باز از سالها قبل دارند در روز یکشنبه ۲۴ تیر ۱٣۹۷ احضار شده و مورد بازجویی جدید قرار گرفتند.
واله زمانی جوابهای زیر را به سوالات بی ربط طرح شده داده است:
با خارج از ایران ارتباطی ندارم، هیچ کدام از فعالین احزاب و سازمانها در داخل کشور را نمی شناسم، هیچ گونه پولی از خارج کشور دریافت نکردم، در اعتراضات دی ماه ۱٣۹۶ و ۱٣۹۷ شرکت نداشتم و...

حاصل بررسی های اخیر نشان می دهند که این سوالات پایه اصلی سوالاتی است که بصورت مشترک از همه احضار شده ها پرسیده می شود نتیجه این است که نقشه برنامه ریزی شده است، تا از طریق برنامه های از قبل طراحی شده فعالین را تحت فشار بگذارند و در پایان بازجویی های مجدد مستقیما" افراد را تهدید می کنند که نباید در اعتراضات شرکت کنید والا هر بلای سرت می اوریم.
ما وظیفه خود می دانیم به فعالین و تشکل ها هشدار بدهیم، که اماده باشند در مقابل پرونده سازی های ضدکارگری که در جریان و در حال تکوین است آگاهانه و اصولی و دقیق برخورد کنند.

پیروز باد جنبش کارگری
گرامی باد یاد و خاطره شاهرخ زمانی

سندیکای نقاشان استان البرز
۲۵ تیر ۱٣۹۷
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید