اعتصاب عمومی و اعتراض سراسری در شهرهای کردستان

• اعتصابی که در شهر بانه از روز ۲۶ فروردین شروع شد به سایر شهرهای کردستان کشیده شده و به اعتصاب عمومی همراه با راهپیمایی های اعتراضی علیه فقر و بیکاری انجامیده است ...
برگرفته از سایت اخبار روز 
چهارشنبه  ۲۹ فروردين ۱٣۹۷ -  ۱٨ آوريل ۲۰۱٨اعتصابی که در شهر بانه از روز ٢٦ فروردین شروع شد به سایر شهرهای کردستان کشیده شده و به اعتصاب عمومی همراه با راهپیمایی و اقدام سمبلیک نمایش سفره های خالی در خیابان ها در چندین شهر کردستان تبدیل شده است. مردم علیه فقر و بیکاری و ستم و سرکوب به میدان آمده اند.

به گزارش کمیته ی کردستان حزب کمونیست کارگری ایران، یک روز پس از اعتصاب مردم در بانه، مردم شهرهای جوانرود، مریوان و سقز نیز به اعتصاب و راهپیمایی پرداختند، کارگران شهرک صنعتی بانه دست به اعتصاب زدند و امروز ٢٩ فروردین مغازه داران شهر پیرانشهر و مجتمع بزرگ تجاری و تفریحی الماس در شهر جوانرود به اعتصاب پیوستند. امروز همچنین در سردشت مردم قصد اعتصاب داشتند اما نیروهای امنیتی- نظامی حکومت مردم را با زور و فشار مجبور به باز کردن مغازه ها کردند. اعتصاب در شهر بانه وارد چهارمین روز خود شده است. در مریوان و سقز اعتصاب ادامه دارد. اعتصاب و اعتراض در ابتدا علیه بستن مرزها و بیکار شدن کولبران شروع شد اما بر متن فقر و بیکاری گسترده و خشم و نارضایتی عمیق مردم مردم کل اوضاع فلاکتبار کنونی وارد مرحله تازه ای شد.

در اطلاعیه ای که توسط جمعی از کولبران و مردم شهرهای مریوان، بانه، جوانرود، اورامانات، سقز، سردشت، منطقه ترگور و مرگور و پیرانشهر منتشر شده آمده است: "همه به این واقعیت ساده آگاه هستید که مسدود کردن مرزها، به معنی ممنوعیت معیشت در مرزها و پایان دادن به تنها راه پیدا کردن لقمه ای نان شرافتمندانه برای همه ما است. ما شاهد و شرکت کننده چندین جلسه و نشست با مسئولین دولتی جهت حل معضل بیکاری و رفع انسداد مرزها و معابر کولبری بودهایم. اما فرمانداران و نیروهای امنیتی و همه مسئولین دولتی تنها بر همان وعدههای همیشگی و غیرواقعی خود اصرار می ورزند و نتیجه پایانی هر جلسه هم بکارگیری زبان تهدید سرکوب و خشونت است! نتیجهای که ما در شهرهای جوانرود، بانه، مریوان، سقز، سردشت و پیرانشهر در این روزها از نیت وهدف دولت حاصل کردهایم این بوده است که شما به اعتراضات خود پایان دهید و کار را به ما بسپارید! این هم یعنی هیچکس پاسخگو نیست و سفره فقر باید همچنان گسترده باقی بماند. اما پاسخ ما باید ادامه اعتراضات سازماندهی شده به شیوههای مختلف تا رسیدن به حقوق مسلم و سلب شده مان باشد. ما برای تامین یک زندگی ابتدایی و کار عادلانه و برابری در حقوق دست به اعتصاب زدهایم. در صورتی که همه متحدانه و فعالانه کنار هم قرار نگیریم و دست به یک اعتراض وسیع اجتماعی و مدنی نزنیم، بار سنگین این مبارزه برای کسب خواستههایمان به شدت بر دوش هم سرنوشتانمان یعنی مغازهداران و کسبهی شهرها خواهد افتاد!
بنابراین نباید بگذاریم که هزینه سنگین تری بر دوش قشرها و کاسبکاران دیگر گذاشته شود و لازم است با تشکیل شوراها و اتحادیههای کاسبکاران مسئولیت ها و وظایف را عادلانه تقسیم کنیم و به اعتراضات فعال و موثر گستردهی مدنی خود ادامه دهیم."

در ادامه ی این گزارش آمده است: اعتصاب در شهرهای کردستان ادامه خیزش انقلابی مردم در سراسر کشور و نشانه قدرت و آمادگی آن ها برای مبارزه علیه فقر و بیکاری و برای پایان دادن به عمر حکومت جمهوری اسلامی است.
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید